Internasjonalt articles

Rapport om turistfiske i sj? p? h?ring

Rapport om turistfiske i sj? p? h?ring

Kjell Erik Ullmann ?ie, tidligere statssekret?r i Barne- og likestillingsdepartementet, har kommet opp som en aktuell kandidat til ? overta forbundsledervervet i Norsk Sykepleierforbund etter Lisbeth Normann. Lisbeth Normann som har takket nei til gjenvalg etter fire ?r som forbundsleder, vil g?…

Storberget bes?ker Hedmark torsdag

-Denne h?ringsrunden er et viktig ledd i ? f?lge opp arbeidsgruppens forslag til forvaltningstiltak. Det er nyttig ? f? mest mulig kjennskap til hvordan ber?rte, interessenter og andre akt?rer som engasjerer seg i turistfisken?ringa, mener om tiltakene. Derfor er alle innspill velkomne med tanke p?…

500 000 kroner i Bulystmidlar til Norske kulturbygg og Sogn og Fjordane Ungdomslag

Regjeringen gir 1,5 mrd. friske investeringskroner til Investinor for ? styrke selskapets egenkapital. N?rings- og handelsminister Trond Giske presenterte nyheten i g?r. ? Dette viser at regjeringen satser p? nyskaping og innovasjon, sier statsr?den. Det er i statsbudsjettet for 2012 at regjeringen vil foresl?…
Top