Partier articles

Den finske statsministeren og statsr?d Navarsete dr?fta regional statsst?tte

Den finske statsministeren og statsr?d Navarsete dr?fta regional statsst?tte

Under den finske statsministeren sitt bes?k 3. mars dr?fta Mari Kiviniemi og Kommunal- og regionalminister Liv Signe Navarsete det arbeidet som EU-kommisjonen vil starte opp med allereie i neste veke med revisjon av retningslinene for regional statsst?tte. Dei nye retningslinene vil gjelde fr?…

Libya utestengt fra FNs menneskerettighetsr?d

FNs generalforsamling har besluttet ? stenge Libya ute fra FNs menneskerettighetsr?d. Det skjer som f?lge av libyske myndigheters alvorlige og systematiske menneskerettighetsbrudd mot egen befolkning. Det er f?rste gang siden Menneskerettighetsr?det ble opprettet i 2006 at et medlem blir midlertidig fjernet fra r?det.…

Tildeling av statens stipend og garantiinntekter for kunstnere 2011

Det er bevilget 222 mill. kroner til kunstnerstipend og garantiinntekter for 2011, hvorav 115 mill. kroner til kunstnerstipend og 107 mill. kroner til garantiinntekter. Tildelingen foretas av Utvalget for statens stipend og garantiinntekter for kunstnere, p? vegne av Kulturdepartementet. Tildelingen skjer etter innstilling fra stipendkomiteer oppnevnt av kunstnerorganisasjonene. Det vesentlige av avsetningen til kunstnerstipend g?r…
Top