Diplomati

1 av 13 kvinner d?r i forbindelse med svangerskap og f?dsler i Nord Kivu, DR Kongo

1 av 13 kvinner d?r i forbindelse med svangerskap og f?dsler i Nord Kivu, DR Kongo
20-06-2013 12:22 JOIN good forces

NORAD bevilget nylig 18 millioner kroner til JOIN good forces helsearbeid blant kvinner og barn i Nord Kivu, DR Kongo.

DR Kongo er blant de land i verden som det er farligst ? leve i som kvinne. I den urolige ?stlige delen av DRC er d?delighet i forbindelse med svangerskap og f?dsler opp i 1 av 13. I tillegg viser tall fra FN at det i de samme omr?dene er 50 % sjanse for en kvinne ? bli krigsvoldtatt i l?pet av livet. Skremmende tall fra en land med store humanit?re utfordringer.
Kvinner og barns helse er et satsningsomr?de innen norsk bistand. Med 18 millioner kroner gj?res det n? et betydelig l?ft for ? bedre helsesituasjonen i Nord Kivu. 25 helsestasjoner vil med dette rustes opp med egne f?dselsrom, helsepersonell p? stasjonene f?r oppl?ring ved Kyeshero Hospital og 2 mobile enheter blir operative i distriktene. Samlet vil dette redde mange tusen liv hvert ?r.
JOIN good forces har gjennom 20 ?r arbeidet for ? hjelpe krigsvoldtatte kvinner og er i dag blant de st?rste norske akt?rene i Nord Kivu. I 2012 ?pnet organisasjonen et spesialsykehus til 54 millioner kroner med 300 senger for voldtatte kvinner. Dette skjedde samtidig som geriljah?ren M23 inntok Goma. Krigshandlingene medf?rte at store flyktninggrupper kom i bevegelse i omr?det. JOIN mottok raskt over 7 millioner kroner i st?tte fra NORAD til et omfattende hjelpearbeid blant internflyktningene. NORAD utvidet denne uken med ytterligere 1,2 millioner kroner til dette n?dhjelpsarbeidet.
Utfordrende, n?dvendig og sterkt lokalt forankret er kjennetegnene p? JOIN good forces. V?re feltarbeidere g?r ofte inn i farlige omr?der som er vanskelig tilgjengelige. De krysser veisperringer og krigssoner for ? opps?ke ofre for vold og krig. Alle steder bringer de hjelp, h?p, mot og tro p? en bedre fremtid. www.joingoodforces.no
2000

A to już wiesz?  Bistanden er 60 ?r ? klar for pensjonering eller fornyelse? ?pen fagdag i Kristiansand 24. oktober

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy