Kulturpolitikk

1 milliard mennesker med funksjonshemming

3. desember er FNs internasjonale dag for funksjonshemmede. 1 milliard mennesker lever med ulike typer funksjonshemminger. De aller fleste bor i fattige land, og hindres i ? g? p? skole, f? seg jobb og delta i samfunnet.
– Funksjonshemmede barn er ekstra s?rbare og ofte utsatt for sterk stigmatisering, sier Helen Bj?rn?y, generalsekret?r i Plan Norge. – De ignoreres, blir holdt skjult, utsettes for brutale overgrep og nektes ? utvikle sitt potensial.
Nye tall fra Verdensbanken og WHO viser at det i dag er en milliard mennesker med funksjonshemming. Antallet ?ker. Sammenhengen mellom fattigdom og funksjonshemning er veldokumentert, og de aller fleste funksjonshemmede bor i fattige land. Til tross for dette har ikke funksjonshemmedes rettigheter i noen s?rlig grad blitt integrert i norsk bistandspolitikk.

90 prosent uten skole
I f?lge UNESCO er mer enn 90 prosent av funksjonshemmede barn uten skole. I forslag til statsbudsjettet for 2013 som ble lagt fram i oktober 2012, foresl?s det at 1,6 milliarder kroner skal g? til utdanning i utviklingsland.
Men en Norad-rapport fra mars i ?r viste at kun to prosent av norsk bistand de siste ti ?rene har n?dd ut til mennesker med nedsatt funksjonsevne.

– Det er et stort paradoks at mennesker med funksjonshemming ignoreres i bistanden, n?r vi vet at dette gjelder en milliard mennesker og at et flertall av disse bor i fattige land. Plan krever derfor ?remerkede bistandsmidler i Statsbudsjettet som skal g? til inkludering av barn med funksjonshemming i utdanning, sier Helen Bj?rn?y.
Fattigst av alle
I Rwanda er funksjonshemmede blant de fattigste av de fattige. De har f? muligheter for utdanning og jobb, og m?ter negative holdninger i familien og i lokalsamfunnet. Ofte er de ogs? hindret i ? delta i utviklingsprosjekter, fordi prosjektene ikke er tilrettelagt for dem.
– Vi ?nsker ? ha kontroll over eget liv. Vi er ikke annerledes enn andre i landsbyen v?r, selv om vi ikke kan h?re, sier Charlotte (20) fra Rwanda.
Charlotte (20) er d?v og kommer fra en landsby som ligger veldig isolert. Fordi hun ikke har l?rt tegnspr?k p? skolen, har hun begrenset kunnskap i tegnspr?k, men gjennom m?te med andre med funksjonshemming opplever hun et fellesskap.

Samarbeider med D?veforbundet
Plan i Rwanda samarbeider n? med Det Rwandiske D?veforbundet om ? opprette en egen l?ne- og sparegruppe for d?ve og h?rselshemmede. Her skal de l?re om ?konomi, sparing og hvordan f? arbeid eller starte egen bedrift. I tillegg sparer de sammen, f?r l?n fra gruppen og oppretter ogs? ett hjelpe-fond til medlemmer som opplever sykdom, utsettes for ulykker eller trenger hjelp p? annen m?te.

– Jeg er veldig flink til ? veve. Igjennom l?ne- og sparegruppen h?per jeg ? f? spart opp og kanskje l?nt penger til ? kj?pe materialer til vevingen. N?r vi jobber sammen, ser vi at vi kan forandre livene v?re til det bedre, sier Charlotte.

Plan har fokus p? ? tilrettelegge slik at funksjonshemmede barn og unge i utviklingsland f?r et bedre liv.
Plan Norge – 75 ?r for og med barn0000

Similar Posts