Partier

1200 overf?ringsflyktninger i 2011

Norge gir 6 millioner kroner i st?tte til de flomrammede i Sri Lanka.
? De humanit?re behovene er store. Vi ?nsker ? gj?re v?rt for ? bidra til at folk kan vende tilbake til hjemmene sine, sier milj?- og utviklingsminister Erik Solheim.
Flommen p? Sri Lanka har rammet flere enn én million mennesker. Over 350.000 mennesker har m?ttet forlate sine hjem. N? er vannet i ferd med ? trekke seg tilbake.
Det er utfordringer knyttet til forsyning av rent drikkevann, tilgang til mat og husly. Det er omr?der i ?st og delvis i nord som er hardest rammet. Mange av disse stedene ble ogs? hardt rammet av tsunamien i 2004.
Norges bidrag p? 6 millioner kroner gis gjennom UNICEF og Flyktninghjelpen. Begge organisasjonene jobber i noen av de hardest rammede omr?dene og er allerede godt i gang med distribusjon av n?dhjelp.
Pressekontakt: Kommunikasjonsr?dgiver Christian Grotnes Halvorsen, tlf 48153748.
***
Pressemeldinger og nyheter om bistand og utvikling skal v?re lett ? lese. Solheims r?dgivere bruker Liks til ? teste hvor enkle tekster er ? lese. Denne pressemeldingen har en verdi p? 36. Det er det samme som i ukeblader. Les mer om kampen for et enklere spr?k i staten hos Klarspr?k.no.0000

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy