Internasjonalt

13 millioner til fors?k med bestillingstransport og TT

Ved utgangen av f?rste kvartal 2011 var det 16 538 beboere i asylmottak. Det er over 2 300 personer f?rre enn p? samme tid i fjor.

Av de dr?ye 16 500 beboerne i mottak ventet 5 284 personer p? klagebehandling av sin asyls?knad, 4 460 hadde utreiseplikt, 3 741 hadde en s?knad til behandling hos UDI og 1 993 skulle bosattes i en norsk kommune.

Beboerne var fordelt p? 130 mottak i 113 kommuner landet rundt.
St?rste grupper i asylmottak:
Statsborgerskap AntallAfghanistan 2 747Eritrea 2 139Somalia 1 905Irak 1 491Russland 1 472
Mer informasjon om mottakssystemet

Mer statistikk og analyse0000

Similar Posts