Partier

13 prosent f?rre asyls?kere

Fredag 8. april legger finansminister Sigbj?rn Johnsen fram meldingen til Stortinget om forvaltningen av Statens pensjonsfond i 2010. I den anledning inviterer Finansdepartementet til pressekonferanse.
Sted: Finansdepartementets m?terom 153.
Tid: 12.00 ? 13.00. D?rene ?pnes kl. 11.45, og meldingen blir tilgjengelig fra dette tidspunktet.
Form?let med Statens pensjonsfond er blant annet ? underst?tte statlig sparing for finansiering av folketrygdens pensjonsutgifter, og ? underbygge langsiktige hensyn ved anvendelse av statens petroleumsinntekter. Fondet best?r av Statens pensjonsfond utland og Statens pensjonsfond Norge. Den operative forvaltningen av Statens pensjonsfond utland utf?res av Norges Bank, mens Statens pensjonsfond Norge forvaltes av Folketrygdfondet.
Pressekonferansen kan ogs? f?lges p? nett-tv.0000

Similar Posts