Internasjonalt

138 000 kroner i bulystmidlar til omd?mmekurs for politikarar i Finnmark

Det kan komme endringar i programmet. Oppdateringar vert kunngjort i kalenderen p? regjeringa.no.
Utanriksminister Jonas Gahr St?re
M?ndag 5. september
Kl. 09.00-14.30: Utanriksministeren deltek i valkampen i Buskerud. Han bes?kjer mellom anna Drammen – der han held foredrag p? H?gskulen – og Kongsberg.
Pressekontakt: Politisk r?dgjevar Signe Brudeset, mobil 482 58 215
Kl. 18.00-20.00: Utanriksminister St?re deltek p? eit arrangement om FN p? Litteraturhuset. Utanriksministeren gjer greie for arbeidet i FN og det vert debatt om omgrepet ?Med rett til ? beskytte?. Arrangementet er ein del av departementets Refleks-prosjekt. Sj? eigen priv. til red. Stad: Litteraturhuset i Oslo
Pressekontakt: Pressevakta UD, tlf. 23 95 00 02
Onsdag 7. september
Kl. 13.00-14.00: Utanriksministeren held foredrag for studentar p? Universitetet i Oslo. Stad: Eilert Sundts hus, Blindern
Pressekontakt: Politisk r?dgjevar Signe Brudeset, mobil 482 58 215
Torsdag 8. september
Kl. 10.30-15.00: Utanriksministeren deltek i valkampen i Hordaland. Stad: Bergen
Pressekontakt: Politisk r?dgjevar Signe Brudeset, mobil 482 58 215
Fredag 9. september
Utanriksminister St?re deltek i valkampen i Trondheim og Oslo.
Pressekontakt: Politisk r?dgjevar Signe Brudeset, mobil 482 58 215
Laurdag 10. september
Utanriksminister St?re deltek i valkampen i Oslo.
Pressekontakt: Politisk r?dgjevar Signe Brudeset, mobil 482 58 215
S?ndag 11. september
Kl. 18.00-19.00: Utanriksminister St?re deltek i ein samtale med Bernard Lévy leia av Knut Olav ?m?s fr? Aftenposten. Stad: Litteraturhuset i Oslo
Pressekontakt: Underdirekt?r ?yvind Stokke, mobil 911 87 560
Milj?- og utviklingsminister Erik Solheim
Tysdag 6. september
Kl. 10.00: Solheim opnar Psykologikonferansen 2011. Stad: Radisson Blu Plaza Hotell.
Pressekontakt: Pressevakta for utviklingssaker, mobil 913 95 000 (ikkje sms).
Onsdag 7. september
Kl. 10.00: Solheim m?ter Mosambik sin utanriksminister, Oldemiro Baloi. Stad: Utanriksdepartementet.
Pressekontakt: Pressevakta for utviklingssaker, mobil 913 95 000 (ikkje sms).
Kl. 13.00: Solheim held innlegg p? Link-konferansen om trua sin plass i norsk utviklingsarbeid. Stad: Normisjon, Staffeldtsgate 4, Oslo.
Pressekontakt: Pressevakta for utviklingssaker, mobil 913 95 000 (ikkje sms).
Torsdag 8. september
Solheim deltek p? eit uformelt milj?vernministerm?te i Pretoria, S?r-Afrika. Han held innleiing om klima og finansiering. Noreg har ?g invitert til eit eige m?te om framtida for Kyoto-protokollen.
Pressekontakt: Kommunikasjonssjef Jon Berg (MD), mobil 905 69 495.
Statssekret?r Espen Barth Eide
Mandag 5. ? tirsdag 6. september
Statssekret?r Eide deltek p? eit nordisk-afrikansk utanriksministerm?te i Karlskrona i Sverige.
Pressekontakt: Pressevakta, telefon: 23 95 00 02
Onsdag 7. september
Kl. 12.45-13.45: Statssekret?r Eide deltek p? Norsk psykologforeinings nasjonale kongress: ?Psykologiske og politiske reiskapar for konfliktl?ysing?. Sj? Psykologikongressen 2011. Stad: Plaza Hotel, Oslo
Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02
Torsdag 8. september
Kl. 15.00-16.00: Statssekret?r Eide held foredrag p? eit Nordea-seminar om situasjonen i Midtausten og i Nord-Afrika. Stad: Hotel Bristol, Oslo
Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02
Fredag 9. september
Kl. 12.30-14.00: Statssekret?r Eide har saman med statssekret?r Lahnstein eit lunsjm?te med parlamentspresidentane fr? Somaliland og Puntland.
Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02
Statssekret?r Gry Larsen
Onsdag 7. september
Kl. 10.45-11.15: Statssekret?r Larsen m?ter Mosambiks utanriksminister Baloi. Stad: Utanriksdepartementet
Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02
Kl. 13.00-14.00: Statssekret?r Larsen opnar eit regionalm?te i Utanriksdepartementet om kulturarbeidet. Stad: Rica Hotel Holberg
Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02
Torsdag 8. september
Kl. 11.30-12.00: Statssekret?r Larsen har m?te med Iraks ?Independent High Electoral Commission?. Stad: Utanriksdepartementet
Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02
Statssekret?r Erik Lahnstein
Onsdag 7. september
Kl. 11.15-11.45: Statssekret?r Lahnstein m?ter Mosambiks utanriksminister Júlio Marques Baloi. Stad: Utanriksdepartementet
Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02
Fredag 9. september
Kl. 12.30-14.00: Statssekret?r Lahnstein har saman med statssekret?r Eide eit lunsjm?te med parlamentspresidentane fr? Somaliland og Puntland.
Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02
Statssekret?r Ingrid Fiskaa
Tysdag 6. september
Kl. 12.00: Fiskaa deltek p? eit seminar om rein energi og vasskraft, arrangert av Foreininga for internasjonale vasstudier (Fivas). Stad: Universitetet i Oslo.
Pressekontakt: Pressevakta for utviklingssaker, mobil 913 95 000 (ikkje sms).
Torsdag 8. september
Kl. 09.30: Fiskaa deltek p? YS sin konferanse om samfunnsansvar. Stad: R?de Kors konferansesenter, Hausmannsgate 7, Oslo.
Pressekontakt: Pressevakta for utviklingssaker, mobil 913 95 000 (ikkje sms).0000

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy