Partier

1,5 millionar kroner til prosjekt for ? f? unge til ? r?yste

Landsr?det for norske ungdomsorganisasjonar (LNU) har f?tt 1 488 400 kroner av Kommunal- og regionaldepartementet til kampanjen ?Stem 12. september 2011?. M?let er ? f? fleire unge engasjerte i politikk og til ? r?yste ved valet neste ?r.
– Det er viktig ? f? opp det politiske engasjementet blant ungdom. Eg meiner prosjektst?tte til LNU vil auke engasjementet blant unge. Berre 33 prosent av f?rstegongsveljarane nytta r?ysteretten ved f?rre lokalval. Eg vil ha fleire unge til valurnene, seier kommunal- og regionalminisiter Liv Signe Navarsete.
Gjennom ? utdanne s?kalla ?demokratiagentar? ?nskjer LNU ? n? ungdom p? ein effektiv m?te. Demokratiagentane er ungdommar som skal st? i f?rste rekkje i kampanjen ?Stem 12. september 2011?. Agentane skal rekrutterast lokalt fr? ungdomsorganisasjonane, ungdomsr?d, elevr?d og uorganisert ungdom.
Agentane skal engasjere ungdom i valet gjennom ei rekkje aktivitetar. Dei skal setje saker ungdom er oppteken av p? dagsorden, arrangere bes?k med foredrag i klassar, stands p? kj?pesenter, st?rre debattar og etablering av m?teplassar mellom ungdom og lokalpolitikarar. Demokratiagentane skal gjennomf?re lokal aktivitet i samarbeid med andre lokale akt?rar. Merksemd vil s?rleg bli retta mot dei 20 kommunane som deltek i fors?ket med r?ysterett for 16- og 17-?ringar.
LNU f?r ogs? st?tte til ei kampanjenettside som skal vere eit viktig hjelpemiddel for kommunar og andre som vil skape engasjement blant unge veljarar.
-Vi m? gjere det vi kan for ? engasjere dei unge i samfunnssp?rsm?l. Fors?ket med nedsett r?ysterett gjev unge mulegheit til ? p?verke politikken. Dei f?r dermed ogs? ein god grunn for ? engasjere seg. S?leis er tiltaka LNU har foresl?tt lovande. Det er ei god blanding av ny teknologi og gamle metodar som gjer at ein kan m?tast for ? diskutere politikk og samfunn andlet til andlet slik ein har gjort i uminnelege tider, seier Navarsete.
Desse kommunane skal ha fors?k med r?ysterett for 16- og 17-?ringar.0000

Similar Posts