Politikk

1,6 miljoner till funktionshindersorganisationernas nordiska samarbete – ansök nu!

Nu finns det pengar att söka fr?n stödordningen för funktionshindersorganisationernas nordiska samarbete gällande aktiviteter under 2014. Det disponibla sammanlagda beloppet är 1,6 miljoner kronor. 5 november är sista ansökningsdag.
Stödordningen syftar till att stimulera nordiskt samarbete mellan funktionshindersorganisationerna i hela Norden. Bidrag kan sökas för aktiviteter och nordiska möten/konferenser av intressepolitisk karaktär som arrangeras av en nationell eller samnordisk funktionshindersorganisation som samarbetsprojekt mellan nationella funktionshindersorganisationer fr?n minst tre länder. Bidrag kan även ges för aktiviteter omfattande ett samarbete mellan nordiska funktionshindersorganisationer och deras motsvarigheter i näromr?dena, dvs. Estland, Lettland, Litauen och Nordvästryssland.
KLICKA HÄR för att komma till den elektroniska ansökan.
KLICKA HÄR för att f? mer information om Stödordningen.

Nordens Välfärdscenter, NVC, är en institution under Nordiska ministerr?det, social- och hälsosektorn.
0000

Similar Posts