Partier

2 500 f?rre arbeidslause i mars

Helse- og omsorgsminister Anne-Grete Str?m-Erichsen bes?ker sammen med konstituert helsedirekt?r Bj?rn Guldvog Kvinneklinikken p? Haukeland sjukehus fredag 1. april kl. 14.
Helse Bergen HF er regionsykehus i Helse Vest. I forbindelse med at regjeringen har g?tt inn for jordmorstyrte f?destuer i Sogn og Fjordane, bes?ker derfor helse- og omsorgsminister Anne-Grete Str?m-Erichsen og helsedirekt?r Bj?rn Guldvog Kvinneklinikken p? Haukeland sjukehus fredag 1. april kl. 14.
Program:
Innledninger ved
Ingrid Borten, seksjonsoverlege ved f?deavdelingen p? Kvinneklinikken.
Kristin ?se Boye, avdelingsjordmor p? Storken, Norges st?rste jordmorstyrte enhet.
Inger Sofie Stendal, avdelingsjordmor p? r?dgivningstjenesten for mor og barn om rapport om f?desituasjonen i L?rdal. Har ogs? jobbet i L?rdal.
Det blir satt av tid til intervjuer med pressen.
0000

Similar Posts