Internasjonalt

20 prosent fleire f?r bust?tte

Bare én f?rstestemme skiller de to fremste kandidatene i f?rste runde om hvem som blir ny biskop i Borg bisped?mme etter Helga Haugland Byfuglien. Avdelingsdirekt?r i Kirker?det Paul Erik Wirgenes fikk 90 f?rstestemmer, mens personalsjef i Borg bisped?mme ?rnulf Axel Elseth kom p? andreplass med 89. Totalt fikk begge 212 stemmer.
Resultatet g?r n? til Kirker?det og biskopene. Disse f?r frist til 27. september med ? gi sine r?d til Fornyings-, administrasjons- og kirkeminister Rigmor Aasrud om hvem de mener b?r bli ny biskop i Borg.
I avstemmingen som n? er avsluttet var fem grupper med stemmerett med:
? Menighetsr?dene i Borg bisped?mme
? Prester i offentlig kirkelig stilling i Borg bisped?mme
? Prostene i de andre bisped?mmene
? De teologiske professorene ved de teologiske fakultetene og rektorer ved de praktisk-teologiske seminarene
? Vigslede kateketer, diakoner og kantorer i offentlig kirkelig stilling i Borg bisped?mme
Helga Haugland Byfuglien ble utnevnt til preses i Bispem?tet 25. mars 2011. Regjeringen vil sannsynligvis utnevne etterf?lgeren hennes i oktober 2011.
Vedlegg: Oversikt over stemmefordelingen
0000

Similar Posts