Partier

200 millioner kroner til forskning p? milj?vennlig energi

Forskningsr?dets RENERGI-program tildeler 208 millioner kroner til 40 prosjekter om milj?vennlig energi. Prosjektene som f?r st?tte spenner fra utvikling av mer effektive vindm?ller til sammenligninger av effekten ved solfangere med luft-vann varmepumper.

? Prosjektene spenner over en rekke former for milj?vennlig energi, og denne tildelingen sikrer en videre styrking av forskningsinnsats innenfor viktige felt som vindkraft, solenergi og vannkraft, sier Fridtjof Unander, avdelingsdirekt?r for energi og petroleum i Forskningsr?det.

Forskningsmidlene skal brukes over en periode p? to til fem ?r. I tillegg til st?tten fra Forskningsr?det, bidrar s?kerne selv med anslagsvis 200 millioner kroner inn i forskningsprosjektene.

Vindkraft, tidevannskraft og solenergi
Blant prosjektene som f?r st?tte er det Fred.Olsen-eide Alfanor 7125 som skal utvikle lettere og mer effektive vindm?ller. Selskapet utvikler n? en ny m?te ? overf?re energien fra vindturbindbladene p? med bruk av belter, og prosjektet vil kunne bidra til ? redusere vekten i turbint?rnet og ?ke produksjonseffektiviteten. Prosjektet f?r ni millioner kroner i st?tte over en to ?rs periode.

Aventa f?r fire millioner kroner over fire ?r som skal videreutvikle og demonstrere kostnadseffektive solfangere i plast. Her skal Mesterhus sammenligne kostnadseffektiviteten ved solfangere med luft-vann varmepumpe ved ? bygge to hus ved siden av hverandre med ulike varmel?sninger.

Selskapet Ingenium f?r st?tte til ? et fart?y for installering av vindkraftverk til havs. Prosjektet vil kunne bidra til ? redusere installasjonstiden for offshore vind. Prosjektet f?r totalt seksmillioner kroner i st?tte over en tre?rsperiode, hvorav tre millioner kommer fra MAROFF-programmet. OWC f?r 7,5 millioner kroner over to ?r for ? utvikle sitt konsept for b?lgekraft. NorSun f?r 12 millioner til et tre?rig prosjekt for bedre produksjon av solcellematerialer.

-Tildelingen viser at det skjer mye spennende i n?ringslivet knyttet til utvikling av fornybar energi og energieffektivisering, og det er gledelig at mange prosjekter har fokus p? pilotering og demonstrasjon av teknologi p? vei mot markedsintroduksjon, avslutter Unander.

Bel?pene som ble innvilget vil for mange av prosjektene ikke tilsvare hele det oms?kte bel?p.

For n?rmere informasjon, vennligst kontakt:
Fridtjof Unander, avd.direkt?r for energi og petroleum, tel 48 86 87 45
John Brekstad, daglig leder Aventa, tel 90 58 53 90
Gaute Tjensvoll, Development Manager Alfanor 7125, tel 92 03 91 02

Om RENERGI-programmet
RENERGI er ett av syv store programmer i Forskningsr?det, og utvikler kunnskap og om milj?vennlig energi. Programmet ble etablert i 2004, og har tildelt midler til over 250 forskningsprosjekter i regi av en rekke forskningsinstitusjoner og bedrifter.

Skrevet av: Vibeke Hauge0000

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy