Kulturpolitikk

2012: 75 millioner unge ledige

Den globale arbeidsledigheten for ungdom klorer seg fast p? et toppniv?. If?lge den nye ILO rapporten ?Global Employment Trends for Youth 2012? vil 75 millioner unge vil v?re arbeidsledige i 2012, en ?kning p? 4 millioner siden 2007.
Den ?konomiske krisen rammer ungdom s?rlig hardt. ILOs estimater viser at 12,7 prosent av den globale arbeidsstyrken for ungdom vil bli arbeidsledige i ?r. Disse estimatene er de samme som ved toppen av krisen i 2009, og litt opp fra fjor?rets 12,6 prosent, if?lge ILO.
STATISTIKK p? FN.no
Tallene vil ligge enda h?yere om man tar med de som gir opp, ikke s?ker arbeid eller faller helt ut av arbeidsmarkedet p? grunn av mangel p? fremtidsutsikter. Den justerte ledighetsraten for global ungdomsledighet vil da ligge p? rundt 13,6 prosent.
ILO-rapporten viser at i 2012 vil n?rmere 75 millioner ungdommer i alderen 15-24 ?r bli arbeidsledige. En ?kning p? n?rmere 4 millioner siden 2007.
Ytterligere press p? ledighetstallene ventes n?r ungdommer som p? grunn av innskrenkede jobbmuligheter forlenger sitt opphold i utdanningssystemet etter hvert skal entre arbeidsmarkedet.
– Ungdomsledighetskrisen kan bekjempes, men bare hvis dannelse av nye arbeidsplasser for ungdom blir prioritert politisk og at investeringene i privat sektor tar seg betraktelig opp, sier ILOs direkt?r ved avdeling for sysselsetting, José Manuel Salazar-Xirinachs.
N?kkelpunkter fra rapporten:
I utviklede ?konomier er situasjonen enda verre enn antydningene om 18 prosents ungdomsledighet for 2012. Dette p? grunn av det massive frafallet fra arbeidsstyrken.
I SUS-landene (tidligere Sovjetstater, foruten Estland, Latvia, Litauen og Georgia), og i regionen mellom- og s?r?st Europa falt ungdomsledigheten noe til 17,6 prosent i 2011. I motsetning til i de utviklede ?konomiene synes ungdomsdeltakelsen ? ha ?kt p? grunn av den ?konomiske krisen i denne regionen som delvis er fattigdomsdrevet.
I Nord-Afrika steg ungdomsledigheten med 5 prosent etter den arabiske v?ren, og etterlot 27,9 prosent av unge mennesker arbeidsl?se i 2011. I Midt?sten var tallet p? 26,5 prosent.
I Latin-Amerika og Karibia steg ungdomsledigheten kraftig fra 13,7 prosent i 2008 til 15,6 i 2009. Den sank til 14,3 prosent i 2011, men ingen ytterligere forbedring forventes p? mellomlang sikt.
I Afrika s?r for Sahara er tallene for 2011 p? 11,5 prosent ungdomsledighet og har v?rt noks? stabil siden 2005.
I S?r?st-Asia og Stillehavsregionen var ungdomsledigheten p? 13,5 prosent i 2011, en nedgang p? 0,7 prosent fra niv?et i 2008.
Selv i ?st-Asia, kanskje den mest ?konomisk dynamiske regionen, var ledigheten 2,8 ganger h?yere for ungdom enn for voksne.
ILO-rapporten om de globale sysselsettingstrendene for ungdom 2012 presenteres rett i forkant av det globale sysselsettingsforumet som ILO holder 23-25 mai. Problemet med ungdomsledighet er ogs? satt tydelig p? dagsordenen for ILOs ?rlige internasjonale arbeidskonferanse i juni i Gen?ve.

FN-sambandet er informasjonskontoret om FN – som jobber med ? spre informasjon om FN og FN-relaterte sp?rsm?l i Norge.2000

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy