Internasjonalt

22. juli-kommisjonen p? befaring i regjeringskvartalet

Ei rekke prosjekt i heile landet f?r midlar til ? arbeide med bulyst. – Det har vore eit krevjande arbeid ? plukke ut dei beste av heile 182 s?knader. Eitt av desse er ?StudiebygdA? i Volda i M?re og Romsdal, seier kommunal- og regionalminister Liv Signe Navarsete.
Regjeringa vil at alle i Noreg skal ha h?ve til ? bu der dei ?nskjer. Bulystsatsinga inneber midlar til utviklingsprosjekt som skal vere med p? ? skape attraktive lokalsamfunn. – Me er s?rleg ute etter prosjekt som har nasjonal overf?ringsverdi. S?knadsbunken vitnar om eit stort engasjement i heile landet, seier kommunal- og regionalminister Liv Signe Navarsete.
I utveljinga av Bulystprosjekt har Kommunal- og regionaldepartementet s?rleg lagt vekt p? kvalitet, forankring, nytenking og samarbeid. Viktige m?lgrupper er ungdom, kvinner og innvandrarar. Ogs? fylkeskommunane har spelt ei viktig rolle i handsaminga av s?knader.
Hovudm?let med prosjektet er ? styrke Volda og regionen som attraktiv bu- og arbeidsmarknadsregion og ? styrke Volda som regional og nasjonal studiestad og kompetansesenter. Kor attraktiv Volda er som studiestad er mellom anna avhengig av kor attraktiv omr?det er som bu- og arbeidsmarknadsregion og omvendt.
– Dette omd?mmeprosjektet grip fatt i heilt sentrale utfordringar for mange sm?kommunar. Eg gleder meg til ? sj? kva resultat de klarer ? f? til, seier Navarsete.
Kommunal- og regionaldepartementet sin pressetelefon: 22 24 25 00.0000

Similar Posts