Kulturpolitikk

25 ?r siden ozonlaget ble reddet

Det har blitt kalt den viktigste milj?avtalen noensinne. S?ndag 16. september er det 25 ?r siden verdens ledere reddet ozonlaget.
Montreal-protokollen er verden over kjent som en av de mest effektive milj?avtalene som noen gang er forhandlet fram.
– Montreal-protkollen er et eksempel p? at verdens land kan bli enige om de aller st?rste milj?utfordringene, sier Torbj?rn Urfjell, kommunikasjonssjef i FN-sambandet.
Der utslipp av s?kalt klorfluorkarbon (KFK) og freon-gasser p? 1970- og 1980-talelt truet med ? bryte ned hele ozonlaget, er utslippene av disse gassene n? redusert til nesten null. Konsekvensen er at ozonlaget, som lenge s? ut til ? bli ?delagt, n? er i ferd med ? bli reparert.
– Vi l?ste utfordingen med ozonlaget, da vet vi at det er mulig for verdens nasjoner ogs? ? l?se klimautfordringen med CO2-utslipp, sier Urfjell.
USA var et av landene som f?rst tok trusselen p? alvor, og innf?rte et forbud mot KFK, blant annet i spraybokser. Men i Europa gikk det saktere. Store produsenter av KFK og freon i England, Frankrike og Tyskland var mot et forbud. De mente hele teorien om at KFK-gassen ?dela ozonlaget var spr?yt.
FN.no: 25 ?r siden ozonlaget ble reddetI 1985 m?ttes 20 land, inkludert de st?rste produsentlandene, i Wien for ? diskutere hva man skulle gj?re. Resultatet ble Wien-konvensjonen, som etablerte et rammeverk, og en enighet om at noe m?tte gj?res.
Men det var to ?r seinere det store gjennombruddet kom: 16. september 1987 undertegnet en rekke statsledere den s?kalte Montreal-protokollen. Der ble man enige om ? kutte b?de produksjon og forbruk av ozon?deleggende stoffer med 50 prosent innen en gitt tidsfrist.
Globalis: Alle verdens land er med
FN-sambandet er informasjonskontoret om FN – som jobber med ? spre informasjon om FN og FN-relaterte sp?rsm?l i Norge.0100

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy