Internasjonalt

30 millioner til kamp mot internasjonal organisert kriminalitet

Utenriksminister Jonas Gahr St?re er i Afghanistan for ? m?te nordmenn i tjeneste i landet og ha samtaler med afghanske myndigheter og sivilsamfunn og ledelsen for den internasjonale stabiliseringsstyrken, ISAF.
? Afghanerne skal overta ansvaret for sikkerheten i eget land. Prosessen med ? overf?re ansvaret er i gang. V?r rolle er ? bidra til at de settes best mulig i stand til ? p?ta seg dette ansvaret. Oppdraget endres, og gradvis tilbaketrekking av norske styrker rykker n?rmere, sier utenriksminister St?re.
Form?let med utenriksministerens bes?k er ? f?lge opp det norske engasjementet, m?te norsk milit?rt og sivilt personell, vurdere utviklingen i overf?ringen av sikkerhetsansvaret til afghanske sikkerhetsstyrker og bes?ke norske utviklingsprosjekter.
– Under NATO-toppm?tet i Lisboa i november i fjor ble vi ble enige med afghanske myndigheter om en strategi for overf?ring av sikkerhetsansvaret innen 2014. Overf?ringen er i gang, og det vil ogs? endre karakter og omfang p? det norske bidraget, sier utenriksministeren.
– President Obamas tale understreker at overf?ringen n? finner sted, og dette legger grunnlaget for at det internasjonale milit?re n?rvet vil gradvis bygges ned. I tr?d med kapasitetsbygging p? afghansk side vil dette ogs? gjelde norske styrker, og norsk nedtrapping vil bli gjort i konsultasjoner med v?re allierte og afghanske myndigheter, sier utenriksminister St?re som viser til at Norge vil opprettholde sitt milit?re bidrag i 2012.
– Afghanistans fremtid m? avgj?res i politisk dialog mellom afghanere. Det er positivt at det tas initiativ for ? finne politiske l?sninger p? konflikten. Norge st?tter dette arbeidet. Ogs? p? dette omr?det er det avgj?rende at afghanerne selv har ledelsen, men med st?tte og oppmuntring fra det internasjonale samfunn. Samtidig m? vi se i ?ynene at en stabil politisk l?sning vil ta tid, sier St?re.
Utenriksministeren understreker at Afghanistan fortsatt vil ha behov for st?tte til sin politiske og ?konomiske utvikling.
?Det trengs bedre koordinering og m?lretting av den sivile bistanden. Bistanden m? ikke underkastes en milit?r strategi, men svare p? reelle afghanske behov og sikte mot ? bygge afghanernes evne til ? ta ansvar for egen utvikling, sier St?re.
Pressekontakt: Kommunikasjonsr?dgiver Marte Lerberg Kopstad, mobil 995 22 0260000

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy