Internasjonalt

350 000 kroner til kommunenettverk

De nordiske og baltiske statene har i dag inng?tt en rammeavtale om stasjonering av diplomater ved hverandres utenriksstasjoner.
Takket v?re fleksible og kostnadseffektive l?sninger vil avtalen gj?re det enklere for de nordiske og baltiske statene ? opprettholde et diplomatisk n?rv?r rundt om i verden.
Utvidelsen av det diplomatiske samarbeidet faller sammen med at det i ?r er 20 ?r siden Estland, Latvia og Litauen gjenvant sin frihet og gjenopprettet diplomatiske forbindelser med andre land.
– Rammeavtalen som v?re ?tte land n? har undertegnet, er et h?ndfast bevis p? v?r solidaritet og et styrket diplomatisk samarbeid, sier de nordiske og baltiske utenriksministrene i en felles uttalelse.
Avtalen regulerer de diplomatiske og praktiske sidene ved stasjonering av diplomater ved andre nordiske eller baltiske staters representasjoner i utlandet.
De nordiske og baltiske statene omfatter Danmark, Estland, Finland, Island, Latvia, Litauen, Norge og Sverige.
0000

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy