Politikk

3:e december är Internationella Funktionshindersdagen!

I de nordiska länderna finns fem miljoner medborgare som har n?gon typ av funktionsnedsättning. Idag firas Internationella funktionshindersdagen och länderna uppmärksammar denna p? olika sätt.

Se gärna v?r film om vad som händer inom det nordiska samarbetet p? funktionshindersomr?det just nu: http://www.youtube.com/watch?v=sC06hc9SvdM&feature=youtu.be
Inom det nordiska regeringssamarbetet finns en l?ng tradition av att arbeta tillsammans för en ökad inkludering av personer med funktionsnedsättningar i samhället. Nordens Välfärdscenter har en rad uppdrag p? omr?det fr?n Nordiska ministerr?det. Ett aktuellt uppdrag är att utveckla ett förslag till handlingsplan för funktionshindersomr?det. Förslaget ska lämnas till Nordiska ministerr?det i april 2014.
I slutet av november arrangerades konferensen Funktionshinderspolitik i Norden. Vid konferensen presenterades en rapport och avslutade ett projekt med samma namn. Under samma vecka startade en ny verksamhet upp d? R?det för nordiskt samarbete om funktionshinder hade sitt första möte.

Nordens Välfärdscenter, NVC, är en institution under Nordiska ministerr?det, social- och hälsosektorn.
0000

Similar Posts