Internasjonalt

500 000 kroner til trafikktryggleiksprosjekt i Hedmark

Utenriksministerens sikkerhetspolitiske utvalg arrangerer i samarbeid med UDs Refleksprosjekt og NTNU en debatt om Afghanistan i Trondheim tirsdag 12. april.
Tid: Tirsdag 12. april kl. 15.15-17.15
Sted: Dragvoll Campus: Auditorium X, NTNU
M?tet overf?res direkte p? nett-tv
Hva var bakgrunnen for USAs og ISAFs intervensjon i Afghanistan i 2001? Hva betyr v?re erfaringer fra Afghanistan for den norske sikkerhetspolitikken? Dette er blant sp?rsm?lene som vil bli stilt i debatten.
Panelet best?r av:
Monica K. Mattsson (generalsek. Folk og forsvar)
Tomas C. Archer (tidligere generall?ytnant)
Torbj?rn L. Knutsen (professor ved NTNU)
Dag Henriksen (major ved Luftkrigsskolen i Trondheim)
Pressekontakt: Anine Kongelf, mobil 415 47 9130000

Similar Posts