Partier

567,7 millionar kroner til regional n?ringsutvikling i 2011

“Datlagringsdirektivet inneb?rer en grov krenkelse av alle som vil bli involvert” sier Vegard Martinsen, leder i Det Liberale Folkepartiet. “DLD vil ramme b?de firmaene som m? gj?re en jobb, og alle de menneskene hvis data blir lagret. Videre, nytten er er i beste fall sv?rt tvilsom. Det Liberale Folkepartiet, som st?r fast og konsekvent for liberale verdier, er derfor klare motstandere av DLD”.
“At Arbeiderpartiet er for direktivet , er ingen overaskelse” sier Martinsen, “og som i s? mange saker st?r H?yre sammen med Ap. Men enkelte i H?yre protesterer.”
Onsdag 9/3 skal H?yres Stortingsgruppe ta stilling til hva slags trafikkdata partiet ?nsker ? lagre. Dette gruppem?tet vil derfor bli en viktig mellomstasjon p? veien til norsk godtagelse eller avvisning av direktivet. Selv om ikke H?yre i dag tar endelig standpunkt, kan det bli truffet noen prinsippavgj?relser som f?r konsekvenser for veien videre. H?yres syn er viktig fordi de vil utgj?re et flertall enten for eller imot DLD.
H?yres leder Erna Solberg nekter if?lge Aftenposten 9/3 ? informere pressen om hva som skjer, men heldigvis vet vi at det finnes folk i H?yre som Unge H?yre-leder Henrik Asheim, som sier at ?-Flere og flere H?yrerepresentanter merker at de representerer et parti som er sterk motstander av direktivet?.
“Vi i DLF h?per at Asheim f?r rett, men vi vil bli overrasket dersom hans syn f?r gjennomslag; H?yre har for vane ? havne p? feil side i enhver sak”, sier Martinsen.
For ytterligere kommentarer, kontakt DLF v/leder Vegard Martinsen, tlf 452 55 770
www.stemdlf.no
[email protected]

Similar Posts