Diplomati

870 millioner uten rent drikkevann: R?rleggere til aksjon for ? redde liv

De jobber med ? skaffe nordmenn enkel tilgang til vann. I dag, p? verdens vanndag, starter aksjonen for ? skaffe flere barn i Senegal tilgang til blant annet rent drikkevann. P? denne m?ten vil norske r?rleggere bidra til ? redde liv.

Ett av tre barn i utviklingsland har ikke tilgang til rent drikkevann. Dette er en av ?rsakene til at mange barn d?r f?r de fyller fem ?r ? spesielt i land s?r for Sahara, som Senegal. En av hoved?rsakene er mangel p? rent vann og d?rlige sanit?rforhold som f?rer til sykdommer som diaré og kolera.

Det er dette norske r?rleggere vil gj?re noe med. I dag starter aksjonen de kaller ?Verdens viktigste aksjon? der r?rleggere skal samle inn penger til Plans prosjekter mot barned?delighet i Senegal. Anledningen er 100 ?rs jubileet til Norske R?rleggerbedrifters Landsforbund.

? I Norge har vi hatt en enorm utvikling i vann- og sanit?rforhold. For hundre ?r siden var det mange nordmenn som ble rammet av sykdom og d?d som f?lge av mangel p? rent vann og d?rlige toalettforhold. N? skal vi gj?re en forskjell for barna i Senegal, sier Tor Backe, administrerende direkt?r i Norske R?rleggerbedrifters Landsforbund (NRL).

Viktig engasjement
? Vi er enormt glade for dette initiativet og for engasjementet til norske r?rleggere. Det betyr mye n?r bedrifter ?nsker ? bruke sitt eget fagfelt til ? hjelpe andre. Det er ofte enkle tiltak som skal til for at flere barn overlever. Vaksinering, rent drikkevann og oppl?ring av foreldre i ern?ring og hygiene er livsviktige faktorer som utgj?r en stor forskjell, sier generalsekret?r i Plan Norge, Helen Bj?rn?y.

Sl?ser med vann
Mens 870 millioner mennesker verden over ikke har tilgang til rent drikkevann, er Norge blant de landene i Europa som bruker mest vann per innbygger. Vi bruker et sted mellom 160 og 200 liter vann i d?gnet. Til sammenligning bruker innbyggerne i K?benhavn p? ca. 111 liter vann per person i d?gnet.

?I Norge vasker vi bilen med rent drikkevann. Det er strengt tatt ikke n?dvendig for at bilen skal bli ren. Vi kunne i st?rre grad brukt grovvann. Da ville vi sl?st mindre med rent vann. Dette er en fremtidsrettet m?te ? tenke vannforsyning til norske byer p?, sier administrerende direkt?r i NRL, Tor Backe.

Fakta om “Verdens viktigste aksjon”:
– 780 millioner mennesker har ikke tilgang p? rent vann
– I Senegal d?r hvert tiende barn f?r de fyller fem ?r. Mangel p? rent drikkevann er en av ?rsakene.
– 22. mars 2013 sparkes “Verdens viktigste aksjon” i gang.
– Aksjonen er et samarbeid mellom Plan Norge og Norske R?rleggerbedrifters Landsforening ? VVS (NRL)
– M?let med aksjonen er ? samle inn penger slik at flere barn i Senegal f?r tilgang p? rent vann, medisiner og vaksiner.
For ytterligere informasjon, kontakt:
Administrerende direkt?r i Norske R?rleggerbedrifters Landsforening ? VVS (NRL),Tor Backe, mobil 957 75 000
Generalsekret?r i Plan Norge, Helen Bj?rn?y, mobil 958 70 12
Plan Norge – 75 ?r for og med barn0000

Similar Posts