Internasjonalt

Administrasjonsministeren signerer kondolanseprotokoll

Utanriksminister Jonas Gahr St?re deltek i ettermiddag p? markeringa i Arendal av ?taka p? regjeringskvartalet og Ut?ya.
Arrangementet i Arendal startar kl. 18.00. Utanriksministeren vil halde ein appell i samband med markeringa.
St?re vil f?r dette m?te lokale AUF-representantar i Arendal.
For sp?rsm?l, kontakt fylkessekret?r Per ?ge Nilsen: 992 76 442.
0000

Similar Posts