Diplomati

Afrika vil bekjempe sult

Matmangel i Afrika s?r for Sahara truer livene til millioner av barn, advarer Plan Norge. S?ndag samles afrikanske og internasjonale ledere for ? finne ut hvordan de kan stanse de gjentagende matkrisene i Afrika innen 2025.
Det er den Afrikanske Union, FNs mat- og landbruksorganisasjon (FAO) og Lula Institute i Brasil som st?r bak toppm?tet i Addis Abeba i Etiopia fra 30. juni til 1. juli. M?let er ? bli enige om strategier og prinsipper for ? hindre matkriser og sultkatastrofer i Afrika. Plan er glade for dette initiativet og h?per at afrikanske myndigheter gir kampen mot matkriser topprioritet, og setter barn og kvinners behov p? topp i alle tiltak.
If?lge Verdens helseorganisasjon, WHO, er underern?ring direkte eller indirekte ?rsaken til at 3,5 millioner barn d?r i Afrika hvert eneste ?r. I motsetning til andre steder i verden har antallet mennesker som mangler mat ?kt i Afrika det siste ti?ret.
? Underern?ring og matkriser g?r h?nd i h?nd. Barn er s?rlig s?rbare i slike situasjoner. Allerede er 3,1 millioner barn i fare for ? bli akutt underern?rte i Sahelregionen i Vest-Afrika, forteller Helen Bj?rn?y, generalsekret?r i Plan Norge.
Matmangel truer ?konomisk vekst
En rapport fra Verdensbanken ansl?r at ?konomiene i det s?rlige Afrika vil vokse med om lag fem prosent hvert ?r de neste to ?rene, en vekst som overg?r det globale gjennomsnittet. Dersom det ikke blir satt i gang drastiske tiltak for ? utrydde matkrisene i Afrika, vil det kunne stagnere den ?konomiske veksten som kontinentet har hatt de seneste ?rene.
? Tall fra FN viser at et land som Uganda taper rundt 5,4 milliarder kroner ?rlig p? grunn av underern?ring. Det tilsvarer fem prosent av landets brutto nasjonalprodukt. Trusselen om stans i ?konomisk vekst gir landene et unikt insentiv til ? ta et krafttak for ? bekjempe matkriser og underern?ring, p?peker Bj?rn?y.
Les mer om rapporten her
? Matkriser og underern?ring er en d?delig kombinasjon. Sammen utgj?r de en stille tsunami som allerede har tatt livet av millioner av mennesker. Vi trenger nyskapende og langsiktige tiltak for ? kunne gj?re noe med ?rsaken til problemene. Plans erfaring er at samarbeid basert p? lokale initiativer er n?kkelen til ? finne gode og b?rekraftige l?sninger.
Gjennom flere sentre som jobber for ? forebygge og behandle underern?ring og matmangel b?de f?r, under og etter katastrofer, har Plan st?ttet hundretusener av mennesker som trenger matvarehjelp. I Burkina Faso, Mali, Niger, Senegal og Kamerun har organisasjonen hjulpet over 300 000 mennesker siden 2011, flesteparten av dem er barn.
En utfordring med hyppigere matkriser
Matkrisene i Afrika har kommet med kortere og kortere mellomrom de siste ?rene. P? Afrikas horn manglet 13 millioner mennesker mat i 2011.FN og andre hjelpeorganisasjoner m?tte da bidra i Sudan, S?r-Sudan, Djibouti, Somalia, Kenya og Uganda for ? hjelpe dem som var rammet.
I Sahelomr?det i Vest-Afrika var det matkriser i 2005, 2008 og 2010. I fjor var 18 millioner mennesker rammet av matmangel og i ?r vet vi allerede at rundt 10,3 millioner mennesker i ni vest-afrikanske land kommer til ? ha for lite ? spise (Senegal, Gambia, Mauritania, Mali, Burkina Faso, Niger, Tsjad, Kamerun).
? Innbyggerne i denne regionen lever p? kanten av stupet og det skal lite til f?r de blir hardt rammet. Etter hver krise fors?ker de ? komme seg p? beina, men det er umulig s? lenge nye matkriser fortsetter ? bryte ned det lille de har klart ? bygge opp. Antallet mennesker som kommer til ? trenge hjelp vil bare ?ke hvis vi ikke tar dette p? alvor, sier Helen Bj?rn?y.

Plan Norge – for og med barn0000

Similar Posts