Kulturpolitikk

Akkreditering til Afghanistan-konferanse i Bonn

Norge har oppn?dd et enstemmig FN-vedtak om ? styrke beskyttelsen av menneskerettighetsforkjempere og retten til fredelige protester. – Med denne FN-resolusjonen blir kontrasten tydeligere i forhold til den maktbruk mot demonstranter vi ser i flere land. Det gir oss en sterkere sak n?r vi holder regjeringer ansvarlige for vold mot fredelige demonstranter, sier utenriksminister Jonas Gahr St?re.

FNs generalforsamling vedtok i dag enstemmig et norsk forslag om ? styrke beskyttelsen av menneskerettighetsforkjempere verden over. Resolusjonen fremhever deres viktige rolle for fred og menneskerettigheter, og ber statene utvikle konkrete beskyttelsestiltak. Dette er det f?rste vedtaket fra generalforsamlingen der retten til ?fredelige protester? sl?s fast. Begrepet ?fredelig protester? har v?rt m?tt med betydelig motstand fra enkelte land og det er derfor et gjennombrudd at resolusjonen oppn?r enstemmighet.

– Med vedtaket sender FN et viktig signal om st?tte til alle som kjemper mot undertrykkende regimer og menneskerettighetsovergrep verden over, sier Jonas Gahr St?re.

Menneskerettighetsforkjempere er enkeltmennesker og organisasjoner som kjemper mot diskriminering og for menneskerettigheter og rettferdighet verden over. Det handler om demokratiaktivister, journalister, forfattere, fagforeningsledere, advokater, forkjempere for lesbiske og homofiles rettigheter, forkjempere for religionsfrihet og religi?se minoriteters rettigheter.

Vedtaket i Generalforsamlingen gjenspeiler ogs? for f?rste gang betydningen av moderne kommunikasjonsformer som plattform for ? fremme og beskytte menneskerettighetene. Vedtaket gir uttrykk for bekymring over m?lrettede angrep p? menneskerettighetsforkjempere i dere arbeid med ? rapportere og s?ke informasjon om menneskerettighetsbrudd.

Norge hadde samlet st?tte fra en tverr-regional gruppe best?ende av totalt 77 land. 0000

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy