Diplomati

Ambassadene m? ta opp barns rettigheter

14-03-2013 14:03 Plan Norge Plan og UNICEF Norge krever st?rre innsats fra Norge for ? stanse brudd p? barns rettigheter i utviklingsland. Som et minimum, m? norske ambassader begynne ? ta opp brudd p? barns rettigheter, krever de to organisasjonene. De ber regjeringen se til Sverige.

Plan og UNICEF Norge krever st?rre innsats fra Norge for ? stanse brudd p? barns rettigheter i utviklingsland. Som et minimum, m? norske ambassader begynne ? ta opp brudd p? barns rettigheter, krever de to organisasjonene. De ber regjeringen se til Sverige.

I dag er barns rettigheter i norsk bistand tema for debatt i Stortinget. Plan Norge og UNICEF Norge har i forkant av debatten sendt et brev til medlemmene av utenrikskomiteen med krav om at barns rettigheter f?r st?rre plass i norsk utenrikspolitikk.
? Regjeringen lovet i Soria Moria 2 ? l?fte arbeidet med barns rettigheter internasjonalt, men har sviktet totalt i oppf?lgingen av l?ftet, sier Helen Bj?rn?y, generalsekret?r i Plan Norge.
Nedprioritert av de r?dgr?nne
Bondevik-regjeringens strategi for arbeidet med barns rettigheter fra 2005 ble aldri fulgt opp etter regjeringsskiftet. I f?lge en vurdering utf?rt av Norad, skyldes dette at politisk ledelse i UD ikke prioriterte temaet. L?ftet fra Soria Moria 2 har dermed forblitt tomme ord.
? Vi mener Stortinget m? gi klar beskjed om at arbeidet med barns rettigheter m? prioriteres, og at det er behov for en strategi som gjennomf?res, sier Bernt G. Apeland, generalsekret?r i UNICEF Norge.
Se til Sverige!
En evaluering av norsk og svensk bistand til barns rettigheter avdekket store svakheter ved begge lands arbeid. Norsk UD varsler ingen konkrete endringer i sin oppf?lgingsplan. Dette er i sterk motsetning til Sverige, som har lagt offensive planer for bedring.
? Regjeringen b?r se til Sverige og s?rge for at den norske oppf?lgingen blir minst like ambisi?s som den svenske, sier Apeland.
?Barnevern for utvikling?
Sverige vil blant annet opprette en egen arbeidsgruppe for barns rettigheter i bistandssamarbeidet. UNICEF Norge og Plan Norge mener det er en god idé, men synes Norge b?r v?re enda mer ambisi?se.
? Vi mener Norge b?r vurdere ? opprette et nytt program for bistand til barns rettigheter, etter modell av ?Olje for utvikling? og ?Skatt for utvikling?, sier Bj?rn?y.
Hun viser til at Norge har ettertraktet kompetanse innen barnevern og forebygging av overgrep mot barn.
? Et minstem?l m? v?re at ambassadene f?r beskjed om ta opp brudd p? barns rettigheter og at Norge l?fter viktigheten av ? opprette nasjonale barneombud, sier Apeland.
Svenske ambassader har egne dialognotater om ulike sider av barns rettigheter. Organisasjonene mener norske ambassader m? f? tilsvarende veiledning.
Oppgitt over UD
Evalueringer av bistandsforskning har vist at forskningsrapporter brukes lite i utformingen av norsk politikk. Seniorforsker Arne Tostensen ved Chr. Michelsens Institutt ledet arbeidet med evalueringen av bistanden til fremme av barns rettigheter. Ogs? han er skuffet over den norske oppf?lgingen av evalueringen.
? Utenriksdepartementets oppf?lgingsplan er tafatt og tar i liten grad inn over seg v?re anbefalinger, sier Tostensen.
Han mener det er betimelig at prioriteringen av barns rettigheter i norsk bistand n? l?ftes opp til debatt i Stortinget.
Bakgrunnsmateriell:
Peter Gitmarks interpellasjon om barns rettigheter i norsk bistand
UNICEF Norge og Plan Norges brev til utenrikskomiteen ligger i kolonnen til h?yre
Andre relevante dokumenter ligger i dette blogginnlegget.
Kontakt:
UNICEF Norge: Helene Sandbu Ryeng, 99 40 67 30, [email protected]
Arne Tostensen, Chr. Michelsen Institute, 479 38 048
Plan Norge – 75 ?r for og med barn0000

A to już wiesz?  Bj?rn?y slutter i Plan Norge

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy