Kulturpolitikk

Antallet flykninger fra Mali fordoblet

?Livet er blitt veldig vanskelig. Vi bodde i et hus. Vi hadde melk, kj?tt og sm?r. Her er det ingenting?, sier Aisha.

Kvinnen i 50-?rene smiler n?r hun tar imot oss utenfor det provisoriske teltet i flykningeleiren Damba i det nordlige Burkina Faso. Det har blitt trangere om plassen i leiren. Siden i v?r har antall p? flukt fra de v?pnede kampene mellom tuareger og islamister ?kt fra 200.000 til 400.000.
I Burkina Faso bor n? 100.000 flykninger som har flyktet over grensen fra Mali siden slutten av januar. Flykningene fra Mali utgj?r den st?rste flykningestr?mmen i Sahel-omr?det noensinne.
Skj?t mot husene
?Vi bodde i Agoufou da soldatene kom. De skj?t mot husene v?re. Vi m?tte r?mme?, forteller Aisha.
Familien fikk ikke med seg husdyra, s? flere av mennene i familien har risikert egen sikkert og reist tilbake for ? se til dyra, som fungerer som familiens ?bankkonto?.
Aisha smiler og pludrer med det yngste barnebarnet sitt, Fa p? to ?r. Bestemoren har tatt p? seg ansvaret for gutten og de yngste s?sknene hans.
Hver dag kommer nye flykninger over grensen til nabolandene Burkina Faso, Niger og Mauritania. Dette er land som allerede er rammet hardt av en p?g?ende matvarekrise.
Mangler mat og kl?r
Familien merker krisen p? kroppen. Fa har ingen kl?r og m? tulles inn i bestemorens klede for at vi skal f? tatt bilde av 2-?ringen. Kostholdet er ensformig og familien m? klare seg med den lille maten de f?r utdelt av hjelpeorganisasjonene og myndighetene i Burkina Faso. Om morgenen spiser de gr?t og midt p? dagen spiser de hvite b?nner med litt salt. De fleste barna i familien b?rer preg av ? v?re feilern?rte.
I Burkina Faso ansl?r Plan at 550.000 barn st?r i direkte fare for feil- eller underern?ring. I nabolandet Niger er s? mange som 1 million barn truet av sult.
Det yngste barnet i familien, 1-?ringen Tamamat, er kraftig underern?rt.
?Vi har tatt ham til helsesenteret, men de har bare para. Jeg har en f?lelse av h?pl?shet,? sier moren hans, Aminat, Aishas kusine.
Avhengig av hjelp
Lille Fa og s?sknene leker med en geit, som rusler rundt i teltet.
?Geita er en del av familien. Den produserer nesten ikke melk lenger, men vi kommer ikke til ? slakte den f?r den andre maten tar slutt?, sier Aisha.
N?r Plan bes?ker familien har de ikke mer mat enn det de trenger denne dagen. Det betyr at Aisha, Fa, Tamamat og de andre i familien m? f? hjelp av nabofamilier og vente p? nye forsyninger fra hjelpeorganisasjonene. Mest av alt h?per familien ? f? reise hjem igjen.
———————————————————————————————————————————————–
Dette gj?r Plan
Plan jobber langsiktig i Sahel-regionen og er tilstede b?de f?r, under og etter n?dhjelpskrisen. Under denne omfattende flyktninge- og matvarekrisen jobber Plan hovedsakelig med
– ? bedre leveforholdene for innbyggerne i flykningeleirene, blant annet ved ? bygge ut vann- og sanit?rforhold, opprette skoletilbud og barnevennlige omr?der;
– drive ern?ringssentre for feil- og underern?rte barn og deres m?dre
– bidra til at barna fortsetter p? skolen, blant annet ved ? tilby skolemat og trygge l?ringsmilj?er.
Slik kan du bidra
Bli Plan-fadder for et barn i Sahel-omr?det
Pengene g?r til den regionen der barnet bor slik at din st?tte bidrar til utvikling og til at alle barn i omr?det f?r det bedre. Som Plan-fadder f?r du ogs? oppdateringer fra fadderbarnet og muligheten til ? f?lge med p? barnet og utviklingen i lokalmilj?et der fadderbarnet bor.
St?tt Plans n?dhjelpsarbeid i Sahel-regionen
Gi 200 kroner ved ? sende SMS med kodeord SAHEL til 2434 eller bruk kontonummer 7874 06 20877 (Merk innbetalingen SAHEL).
Plan Norge – 75 ?r for og med barn0000

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy