Diplomati

Antallet flyktninger fra Syria har n?dd 1 million.

Tall mottatt fra UNHCRs kontor i Syria viser at antallet syrere, som er registrert som flyktninger eller mottar hjelp, har n?dd 1 million.
? Med en millioner mennesker p? flukt, enda flere millioner internt fordrevne, og tusener som fortsetter ? krysse landets grenser, er Syria-krisen i ferd med ? utvikle seg til en fullskala katastrofe?, uttaler FNs H?ykommiss?r for flyktninger Antonio Guterres. ? Vi gj?r alt vi kan for ? hjelpe, men kapasiteten til det internasjonale hjelpeapparatet er strukket til bristepunktet. Denne tragedien m? stoppes.?
Antallet syrerer p? flukt har ?kt dramatisk siden begynnelsen av ?ret. Over 400 000 har blitt flyktninger siden f?rste januar 2013. De ankommer traumatisert, uten eiendeler og mange har mistet sine familiemedlemmer. Rundt halvparten av flyktningene er barn, og de fleste er under elleve ?r. Flertallet har flyktet til Libanon, Jordan, Tyrkia, Irak og Egypt. Og et ?kende antall flykter til Nord- Afrika og Europa.
?En million er antallet som n? er avhengig av verstlandenes sjener?sitet, n?dhjelpsakt?renes respons og den ?konomiske st?tten fra myndigheter og individer?, sier Guterres.
Han understreker at det store antallet flyktninger har store effekter p? nabolandene. Libanons befolkning har ?kt med s? mye som 10 prosent. Jordans vann-, energi-, helse- og utdanningssystem er overbelastet. Tyrkia har brukt over 600 millioner dollar p? ? sette opp 17 flyktningleire, og flere er under konstruksjon. Irak, som ogs? h?ndterer sine egne kriser med mer enn én million internt fordrevne, har mottatt over ett hundre tusen syriske flyktninger det siste ?ret.
?Disse landene burde ikke bare bli anerkjent for deres utrettelige engasjement for ? holde grensene ?pne for syriske flyktninger, men de burde ogs? motta massiv st?tte?, sier Guterres.
I desember, antok FNs regionale responsplan for syriske flyktninger at 1,1 millioner flyktninger vil ankomme nabolandene ved slutten av 2013. UNHCR holder p? ? justere denne planen i lys av de nye tallene. Pr. dags dato er bare 25 prosent av planen finansiert.
I frav?r av en politisk l?sning mener Guterres at ?som et minimum burde humanit?re akt?rer motta de midlene som trengs for ? redde liv og lette n?den?.
Neste uke vil Syria-krisen v?re to ?r gammel. H?ykommis?r Gutterres vil reise til regionen senere denne uken for ? bes?ke UNHCR operasjoner i Tyrkia, Jordan og Libanon.
Foto: En gruppe med syriske kvinner og barn p? vei inn i Jordan fra s?r i Syria. Det siste ?ret har det v?rt en enorm flyktningstr?m fra Syria til nabolandene. ? UNHCR/N.Daoud

FNs h?ykommiss?r for flyktninger UNHCR, gir beskyttelse og bistand til millioner av flyktninger over hele verden, upartisk og uavhengig av etnisk bakgrunn, religion, politiske standpunkter og kj?nn. www.unhcr.no 0000

Similar Posts