Internasjonalt

?pner fotgjengerundergang p? Veitvet i Oslo

Tildelinga av ?rets klarspr?ksmidlar er klar, og 23 verksemder har f?tt st?tte til ? starte eller vidaref?re arbeidet med ? bli end? klarare i kommunikasjonen med innbyggjarane.
– Eg er glad for at vi gjennom st?tteordninga gjer det mogleg for mange statlege verksemder ? starte ? eller halde fram med ? klarspr?ksarbeidet sitt. Dei siste tre ?ra har vi delt ut rundt seks millionar kronar til ulike statlege verksemder, seier ein stolt fornyingsminster Rigmor Aasrud. Men eg har ei oppfordring til dei som mottek st?tte: S?rg for at klarspr?ksarbeidet blir s? godt forankra internt i verksemda no at det held fram sj?lv n?r pengane eller r?dgjevinga tek slutt!
Prosjektet ?Klart spr?k i staten? er eit samarbeid mellom Difi og Spr?kr?det. I tillegg til ?konomisk st?tte tilbyr prosjektet ?g r?dgjeving og kurs p? arbeidsplassen gjennom st?tteordninga. I ?r s?kte 27 verksemder om st?tte, og dei fleste har f?tt godkjent heile eller delar av s?knaden.
Det er mange verksemder som har f?tt st?tte, og dei har ulike ambisjonsniv? p? tiltaka. Nokre av dei, til d?mes Utlendingsdirektoratet og Statens pensjonskasse, har drive systematisk spr?karbeid i fleire ?r, medan andre er i startgropa. Barneombodet skal mellom anna lage ein forenkla versjon av barnekonvensjonen, medan Statens vegvesen satsar p? ? m?le effektar av klarspr?ksarbeidet og utvikle e-l?ring. Landbruks- og matdepartementet skal f? r?dgjeving fr? Spr?kr?det i samband med skriving av ei lov, medan NAV skal ta fatt p? ein stor dokumentgjennomgang for ? forenkle spr?ket i ei rekkje brev og skjema.0000

Similar Posts