Kulturpolitikk

?pner sykehus til 54 millioner kroner i DR Kongo

?pner sykehus til 54 millioner kroner i DR Kongo
08-11-2012 13:37 JOIN good forces

En merkedag for voldtatte kvinner i DR Kongo
Fredag 16. november vil sangen fra et helt spesielt kor i Goma bli l?ftet mot himmelen. Koret best?r av voldtatte kvinner som n? bor p? mottakssentrene til Mama Jeanne og Mama Jeanette. De har alle overlevd brutale overgrep og f?r n? hjelp til ? finne tilbake til livet.
Anledningen er ?pningen av Kyeshero Hospital og den nye paviljongen p? Heal Africa Hospital. Denne ?pningen ble tidligere i h?st utsatt p? grunn av sikkerhetssituasjonen i dette omr?det av DR Kongo. Til tross for kamphandlinger som blant annet har hindret transport av utstyr og en stadig ?kende str?m av flyktninger inn mot Goma har JOIN good forces lokale partner Hope in Action klart ? ferdigstille sykehuset.
En delegasjon fra Norge reiser n? ned for ? delta ved ?pningen. Med p? denne turen er blant andre direkt?ren ved Modum Bad, Ole Johan Sandvand og prest ved Modum Bad, Jon-Erik Br?then. I tillegg reiser to av JOINs styremedlemmer Haakon Bryhni fra Oslo og Lars Rise fra Langesund. Planen var ogs? at det skulle arrangeres en konferanse i Goma med fokus p? seksualisert vold mot kvinner i krig. Denne konferansen skulle Dr. Mukwege lede. Han er ogs? medisinsk ansvarlig for legene ved Kyeshero sykehuset. Mukwege ble for kort tid tilbake evakuert fra DR Kongo sammen med sin familie. Konferansen er avlyst men ?pningen av sykehusene g?r som planlagt.
Konfliktsniv?et i denne delen av DR Kongo har ?kt dramatisk det siste ?ret. Flere hundre tusen er p? flukt fra kamphandlinger. Mottakssentrene for voldtatte kvinner ?pner d?rene sine for stadig flere ofre og rapporterer om brutale voldtekter beg?tt av b?de gerilja og h?rens soldater. Kj?nnsbasert vold, inkludert voldtekt, er et avskyelig og stadig vanligere v?pen i krig. I DR Kongo rapporteres det om titusener hvert ?r. Den umiddelbare skaden g?r langt utover de direkte ofrene, ved ? rive i stykker familier og ?delegge samfunn i flere generasjoner. UNFPA-direkt?r Thoraya Ahmed Obaid sier konflikter i dag i stadig mindre grad handler om soldater som konfronterer hverandre p? slagmarken, og mer om ? bryte ned sivilbefolkningens viljestyrke.
– I mange av dagens konflikter gj?res kvinner maktesl?se med voldtekt eller trusselen om voldtekt, av hiv-infeksjon, traumer og skader som f?lger av den.
Kyeshero Hospital er et sykehus med 300 senger som er spesialisert for ? behandle voldtatte kvinner med fistula skader. JOIN good forces fikk utfordringen ? lede utbyggingen av Kyeshero Hospital samt en st?rre fl?y ved Heal Africa sykehuset i Goma. 54 millioner fra UD ble bevilget til arbeidet. N? er begge sykehusene ferdigstilte og fylt opp av pasienter.
Det nye bygget p? Heal Africa Hospital ruver godt p? sykehusomr?det. Denne utvidelsen p? 45 nye senger vil bety at flere kvinner kan f? den hjelpen de trenger slik at de kan f? et verdig liv. Heal Africa tar i mot leger og sykepleiere fra andre land som ?nsker ? arbeide en periode p? sykehuset sammen med den faste staben. Dette er med p? ? b?de ?ke kapasiteten og gi legene ved sykehuset verdifull kunnskap.
OPPL?RING I TRAUMEBEHANDLING?
Gjennom et samarbeid med traumeeksperter fra Modum Bad har helsepersonell ved sykehusene f?tt oppl?ring i hvordan de skal m?te traumatiserte pasienter. Disse kursene er ogs? gitt til veilederne ved mottakssentrene som JOIN st?tter. I tillegg har helsepersonell deltatt p? kurs der overlege Mathias Onsrud fra UiO og to sykepleiere (med opprinnelse fra Kongo) som arbeider ved A-hus og i helsetjenesten i Lillestr?m delt av sin kunnskap innen blant annet hygiene, organisering og rutiner. Leger som er tilknyttet Kyeshero Hospital er send til naboland for ? f? spesialistutdanning innen fistulabehandling og gynekologi. Disse vil utgj?re en sentral ressurs ved sykehuset n?r de snart returnerer til Goma.
Kvinner som overlever voldtekter i DR Kongo opplever ofte ? bli m?tt av ford?mmelse. De st?tes ut av sine ektemenn og familier. Vi i JOIN arbeider iherdig med ? forebygge disse holdningene.
JOIN har i snart 18 ?r arbeidet for ? l?fte kvinner og barn opp i lyset. 16. november blir en merkedag for alle disse unge jentene, de voksne kvinnene og de gamle bestem?drene. De som har overlevd og som vil leve videre i verdighet! Kyeshero Hospital og Heal Africa Hospital st?r der med sine lyse, rene rom. Her er blanke fliser og store vinduer. Sengene er gode og behandlingen den beste. Alt st?r der for ? fortelle at DU ER VERDIFULL!
For kvinnene er dette med p? ? gi nytt h?p, et h?p de bringer videre med sin sang.
For mer informasjon kontakt:
Oddvar Espegren mob. 989 59 585
Tore Gullaksen mob. 909 74 610

A to już wiesz?  Test promillen f?r politiet gj?r det: Promilletesting god idé for p?sketurister!

Utfordrende, n?dvendig og sterkt lokalt forankret er kjennetegnene p? JOIN good forces. V?re feltarbeidere g?r ofte inn i farlige omr?der som er vanskelig tilgjengelige. De krysser veisperringer og krigssoner for ? opps?ke ofre for vold og krig. Alle steder bringer de hjelp, h?p, mot og tro p? en bedre fremtid. www.joingoodforces.no
0000

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy