Partier

?pnet norsk-peruansk n?ringsseminar i Lima

Statssekret?r i N?rings- og handelsdepartementet P?l Julius Skogholt ?pnet i dag et n?ringsseminar for norsk og peruansk n?ringsliv i Peru. ? Det er sv?rt positivt at ambassaden, det peruansk-nordiske handelskammer og n?ringslivet samarbeider om ? skape m?teplasser som dette, sier Skogholt.
N?ringsseminaret i hovedstaden Lima dekker en rekke sektorer hvor det er potensial for styrket n?ringssamarbeid mellom Norge og Peru:

– Energi
– Marin sektor
– Maritim sektor
– Ingeni?rtjenester
– Finansielle tjenester
Norsk n?ringsliv har vist ?kende interesse for det peruanske markedet. Blant de viktigste nye norske investeringene i Peru er SN Power som i oktober i fjor fikk konsesjon for utbygging av vannkraftverket Cheves. N?r kraftverket etter planen st?r ferdig i slutten av 2013, vil det gj?re SN Power til den 3. st?rste vannkraftprodusenten i Peru.
EFTA-landene og Peru undertegnet en handelsavtale i sommer.
? Avtalen ivaretar norske n?ringsinteresser, og vi har f?tt bedret markedsadgang for industrivarer, landbruksvarer og fisk. Avtalen vil forsterke det bilaterale forholdet n?r den trer i kraft, sier Skogholt.0000

Similar Posts