Politikk

Arbeidsuhell gir b?ndene skattesmell

12-11-2013 09:13 Norges Bondelag Fjerning av arveavgiften kan gi b?ndene skattesmell i milliardklassen

Fjerning av arveavgiften kan gi b?ndene skattesmell i milliardklassen
– Vi forutsetter at dette er et arbeidsuhell som regjeringen retter umiddelbart, sier Bondelagets generalsekret?r Per Skorge.
Regjeringen g?r i tilleggsproposisjonen inn for ? fjerne arveavgiften. I kj?lvannet av dette ?kes beskatningen etter overtakelse ved at avskrivningsgrunnlaget reduseres. Det vil si at det s?kalte kontinuitetsprinsippet legges til grunn.
Bondelaget har regnet p? konkrete tilfeller av arveskifte. Tallene viser at alminnelige aktive g?rdsbruk kan tape rundt 500.000 kroner i l?pet av avskrivningsperioden.
Milliardtap for aktive b?nder
– Fjerning av arveavgiften blir mer enn spist opp av den ?kte skatten. Med utgangspunkt i rundt 2000 g?rdsoverdragelser ?rlig, vil de nye b?ndene tape n?rmere 1 milliard kroner ?rlig i forhold til dagens regelverk, sier Skorge.
Regjeringen foresl?r unntak fra dette kontinuitetsprinsippet for bolig og fritidsbolig, og delvis for g?rdsbruk.
– St?rst virkning f?r det imidlertid at en ikke kan skrive opp verdiene ved overf?ring av maskiner, buskap og varelager. Dette betyr at det er de mest aktive b?ndene som blir mest rammet av det nye regelverket sier Skorge.
Kan skremme satsingslystne unge
H?yres finanspolitiske talsmann og 2. nestleder i Stortingets finanskomité, Svein Fl?tten, uttalte tidligere til Bondebladet at det er ?hinsides? dersom regjeringen f?rst fjernet arveavgiften og lot det st? igjen regler som tok vekk fordelen med at den var borte.
– Det vil overraske meg dersom regjeringen ikke retter opp dette, og vi er ?pne for dialog. En slik skatteskjerpelse for b?nder rimer d?rlig med regjeringens ?nske om ? styrke egenkapitalsituasjonen for b?ndene. Dessuten er dette sv?rt skadelig for rekrutteringen av unge b?nder som har overtatt en g?rd og ?nsker ? satse, sier Skorge.
Norges Bondelag foresl?r:
* At ved overdragelse av g?rdsbruk settes inngangsverdien til 100%.
* Varelager, buskap og maskiner som overf?res ved et generasjonsskifte skrives opp til reell omsetningsverdi som tidligere (diskontinuitetsprinsipp).
Kontaktpersoner:
Per Skorge
Generalsekret?r
Mobilnr: 97524938
E-post: [email protected]
Arnstein Tveito
Leder, avdeling for regnskap og juridisk service
Mobilnr: 97564613
E-post: [email protected]

A to już wiesz?  Presseinvitasjon: Army Summit

Norges Bondelag arbeider for ? bedre vilk?rene for landbruket og synliggj?re landbrukets betydning for samfunnet. Bondelaget er partipolitisk uavhengig og den ledende organisasjonen for n?ringspolitikk og service i landbruket. Med 62.000 medlemmer, om lag 550 lokallag, 18 fylkeslag, gode politiske kontakter og h?y faglig kompetanse er vi en sterk organisasjon.

0000

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy