Partier

Arnfinn Muruvik Vonen ny direkt?r i Spr?kr?det

Arnfinn Muruvik Vonen (50) er tilsatt som ny direkt?r i Spr?kr?det.
Vonen har siden 1997 v?rt professor ved Institutt for spesialpedagogikk ved Universitetet i Oslo. Her har han ogs? v?rt instituttleder.
Arnfinn Muruvik Vonens CV (.pdf)
Vonen har omfattende og bred spr?kvitenskapelig bakgrunn og behersker selv en rekke spr?k, blant annet norsk tegnspr?k. Han har doktorgrad i lingvistikk fra 1994 og har ellers universitetseksamener i russisk, latin og spr?kvitenskap. Vonen har ogs? tre?rig universitetsutdanning i sosial?konomi.
I sin forskning og undervisning har Vonen s?rlig arbeidet med sp?rsm?l som gjelder spr?k og h?rselshemming, spesielt norske d?ves tospr?klige situasjon.
Vonen er bredt spr?kpolitisk orientert. I 2005 var han medlem av en arbeidsgruppe som utredet fremtidens norskfag p? oppdrag fra utdanningsministeren.
Pressekontakt Anniken Huitfeldt: Hanne Gj?rtz, 95 75 52 13
Pressekontakt Vonen og Grepstad: Svein Arne Orvik, 93 80 69 230000

Similar Posts