Internasjonalt

Arrestasjon av hviterussisk menneskerettsforkjemper

Den ordin?re f?rehandsr?ystinga til kommunestyre- og fylkestingsvalet startar onsdag 10. august. Veljarane kan r?yste p? f?rehand til og med fredag 9. september.
– Hendingane 22. juli var eit angrep p? Noregs demokrati. Deltaking i valet er viktig for ? st?tte opp om demokratiet og dei verdiane vi alle ?nskjer ? verne om. Eg vil difor oppfordre alle til ? bruke r?ysteretten sin, seier kommunal- og regionalminister Liv Signe Navarsete.
Det er kommunen som tek imot f?rehandsr?yster. Kommunen informerer om kvar vallokala ligg, opningstider og korleis ein g?r fram for ? r?yste. Ved f?rehandsr?ystinga kan veljarane r?yste i kva kommune som helst i landet.
Sj?lve valdagen er m?ndag 12. september. Nokre kommunar har to-dagars val, her kan veljarane ogs? r?yste s?ndag 11. september. P? valdagen m? alle veljarar r?yste i kommunen der dei er manntalsf?rt.
Veljarar kan berre r?yste ein gong. Det er viktig at alle tek med legitimasjon!
Det skal gjennomf?rast fors?k i 20 kommunar der 16- og 17-?ringar har h?ve til ? r?yste ved kommunestyrevalet. Dette gjeld i f?lgjande kommunar: Austevoll, Gjesdal, Grimstad, Hamar, Hammerfest, Kautokeino, K?fjord, Luster, L?renskog, Mandal, Marker, Namdalseid, Osen, Porsgrunn, Re, Sigdal, Stavanger, Tysfjord, V?g? og ?lesund.
Det skal ogs? gjennomf?rast fors?k med elektronisk r?ysting i 10 kommunar. Dette gjeld i f?lgjande kommunar: Bod?, Bremanger, Hammerfest, Mandal, Rad?y, Re, Sandnes, Tynset, Vefsn og ?lesund. Sj? eigen pressemelding om fors?k med elektronisk r?ysting.
Sj? valg.no for meir informasjon.
Kommunal- og regionaldepartementet sin pressetelefon: 22 24 25 00.0000

Similar Posts