Partier

?rsrapporten for 2010:

– Dette binder oss enda tettere sammen og sikrer regelmessig kontakt om sp?rsm?l som er viktige for begge land, sier utenriksminister
Jonas Gahr St?re.
Utenriksminister St?re og Brasils utenriksminister Antonio Patriota undertegnet i dag en avtale om ?rlige politiske konsultasjoner om bilaterale, regionale og multilaterale tema. Avtalen ble undertegnet i Brasilia under St?res bes?k til Brasil der han og milj?- og utviklingsminister Erik Solheim presenterte Norges nylige vedtatte Brasil-strategi.

– Med knapt noe annet land har vi opplevd s? omfattende utvikling i de bilaterale forbindelsene som med Brasil. Samarbeidet har historiske r?tter, men har skutt fart de siste ?rene og ?nskes tydelig velkommen. Det har vi f?tt bekreftet under v?re samtaler i Brasilia, sier St?re.

Brasil er i dag verdens 7. st?rste ?konomi og er i raskt vekst og utvikling. Norge er den 7. st?rste utenlandske investor i Brasil og Statens Pensjonsfond Utland investerer bredt i Brasil. Samhandelen har ?kt med 200 prosent de siste ti ?rene. Statoil og Hydros engasjementer innen olje, gass og aluminiumsindustrien er omfattende sammen med sterkt n?rv?r av den maritime sektoren. Den norske skogsatsingen for klima sammen med Brasil vekker ogs? oppsikt.

– Brasil markerer seg som en av verdens ledende akt?rer, innen FN, WTO, G20, regionalt og i en lang rekke politiske sammenhenger, blant annet gjennom medlemskapet i FNs sikkerhetsr?d. Vi har et felles ?nske om ? fordype det politiske samarbeidet gjennom regelmessige konsultasjoner og felles engasjement p? omr?der som menneskerettigheter, fred og forsoning, klima og milj? og helse og utenrikspolitikk, sier St?re.
Under bes?ket ble det arrangert et fagseminar om fred- og forsoningsarbeid mellom norske og brasilianske eksperter og diplomater med fokus p? Midt?sten- konfliktene og situasjonen p? Haiti.

– Brasil har vist seg som en effektiv probleml?ser med evne til ? engasjere seg for dialog og fredelig konfliktl?sning i mange sammenhenger. Vi er enige om ? fordype samarbeidet p? dette omr?det, sier utenriksministeren.
Utenriksministeren m?tte ogs? energi- og gruveminister Edison Labao. Torsdag 31. mars reiser han videre til Rio de Janeiro for ? blant annet m?te det norske milj?et og presentere Brasil-strategien.0000

Similar Posts