Internasjonalt

Asyls?kjarar i Nordsj?rittet

Kongen har i statsr?d i dag utnevnt ekspedisjonssjef Heidi Heggenes (45), L?renskog, til ekspedisjonssjef ved Statsministerens kontor. Hun tiltrer fra det tidspunkt Statsministerens kontor bestemmer.
Heidi Heggenes kommer fra stillingen som sjef for administrasjonsavdelingen i Finansdepartementet. Hun har juridisk embetseksamen fra Universitetet i Oslo, og har v?rt ansatt i ulike avdelinger i Finansdepartementet siden 1991. Hun har v?rt leder for departementets administrasjonsavdeling siden juni 2008.
Administrasjonsavdelingen ved Statsministerens kontor har ansvaret for blant annet l?nns- og personalsaker, regnskap og budsjett, IKT, drift, arkiv og Regjeringens biltjeneste. Administrativ avdeling har ogs? ansvaret for konstitusjonelle saker, sikkerhet og beredskap samt personalansvar for alle politikere i departementene.0000

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy