Kulturpolitikk

Avgj?relser av s?knader om bruk av helsep?stander og regler for behandling av slike s?knader

Snart blir vi sju

Milj?- og utviklingsminister Erik Solheim deltek n?r FN sitt befolkningsfond (UNFPA) lanserar den nye rapporten om befolkningsveksten i verda. If?lge rapporten blir vi sju milliardar menneske 31. oktober i ?r.
Sj?lv om kvinner fa?r f?rre barn enn dei gjorde i 1960, fortsetter verdas folketal a? vokse. Truleg vil vi vere 9,3 milliardar menneske i 2050, og fleire enn 10 milliardar ved utgangen av dette hundre?ret. Verdas folk er yngre ? og eldre ? enn nokon gong.
– Folketal skapar paradoks. I nokre av dei fattigaste landa er h?ge f?dselstal eit hinder for utvikling. I nokre av dei rikaste landa er l?ge f?dselstal og f? menneske i jobb eit hinder for ?konomisk vekst, seier milj?- og utviklingsminister Erik Solheim.
Noreg st?tta i fjor FNs befolkningsfond (UNFPA) med 449 millionar kroner . Dei er ein viktig samarbeidspartnar for Noreg i arbeidet med ? n? tusen?rsm?let om at fleire kvinner skal overleve f?dsel. Fondet arbeider mellom anna for ? sikre helsetilbod til kvinner slik at de kan f? barn (reproduktiv helse).
Kva: Lansering av rapporten State of the World Population 2011
Kor: Nobels fredssenter, Vestbanen.
N?r: Onsdag 26. oktober klokka 09:00 ? 10:00.
Solheim kommenterer rapporten etter at den er presentert av Rune Fr?seth fr? FN sitt befolkningsfond. Desmond McNeill fr? Senter for utvikling og milj?, samt Helge Brunborg fr? Statistisk sentralbyr? kommenterer ogs? rapporten.
Lanseringa sluttar med at Solheim opnar utstillinga 7 Billion Actions p? R?dhusplassen ? eit samarbeid mellom UNFPA, FN-sambandet og National Geographic. Utanriksdepartementet st?ttar utstillinga som varer fram til 8. november.
Pressekontakt: Kommunikasjonssjef Trond Viken, r?rleg telefon 992 18 303. E-post:
****
Pressemeldingar og nyhende om bistand og utvikling skal vere lett ? lese. Solheims r?dgivarar bruker Liks til ? teste kor enkle tekstar er ? lese. Denne pressemeldinga har ein verdi p? 38. Det er det same som i skj?nnlitteratur og vekeblad. Les meir om kampen for eit betre og klarare spr?k i staten hos Klarspr?k.no.0000

A to już wiesz?  Skal finne den beste plassen i verden

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy