Diplomati

– Bakstreversk vedtak

Gr?nn Ungdom mener Stortinget i dag gj?r et bakstreversk vedtak.

I dag vedtar Stortinget innf?ringen av kj?nnsn?ytral verneplikt. P? landsm?tet i De Gr?nne tidligere i v?r kjempet Gr?nn Ungdom hardt for ? avvikle verneplikten til fordel for en kj?nnsn?ytral profesjonalisering. De Gr?nne er n? eneste parti som g?r inn for dette.
Talsperson i Gr?nn Ungdom, Ingrid Ophaug Dahl, mener Stortingets vedtak er lite progressivt.
– Det er bakstreversk av politikerne p? Stortinget ? gjemme un?dvendig tvang bak at det er et likestillingstiltak. Kj?nnsn?ytral verneplikt er hverken et likestillingstiltak eller noe vi har bruk for, ettersom verneplikten i praksis ikke lenger er reell. Det er allerede bare en fjerdedel av menn i vernepliktig alder som avlegger milit?rtjeneste. ? tvinge jenter s? vel som gutter ut i tjeneste h?rer ikke 2013 til, sier hun.

Ophaug Dahl viser til flere andre europeiske land som har avviklet verneplikten, deriblant Sverige og Tyskland. Hun mener verneplikt er en idé som tilh?rer en annen tid, og ikke er tilpasset Norges behov for sikkerhet i dag
– Invasjon fra Russland virker i dag relativt fjernt, og cyberangrep og terror fremst?r som langt mer realistiske trusler. For ? m?te disse truslene, trenger vi profesjonelle soldater med spesialiserte ferdigheter, ikke 19-?ringer som har v?rt inne til tjeneste i bare et ?r, sier Ophaug Dahl.

Om Gr?nn Ungdom
Gr?nn Ungdom (GU) er ungdomspartiet til Milj?partiet de Gr?nne (MDG). Vi jobber for et medmenneskelig samfunn i ?kologisk balanse, med b?rekraftig produksjon og langsiktig tenkning.0000

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy