Partier

BAMA og Coop trekker seg ut av Vestbredden

Umiddelbare tiltak for ? beskytte sivilbefolkningen og m?te de ekstreme humanit?re behovene i Elfenbenskysten kreves av Flyktninghjelpen i koalisjon med 32 internasjonale og afrikanske organisasjoner.
FN rapporterer at opp mot en million mennesker er fordrevet fra sine hjem som en f?lge av volden i landet og over 460 er drept. Over 100 000 har flyktet over grensen til Liberia, der over halvparten har ankommet siden slutten av februar. Flere hundretusen mennesker har et akutt behov for n?dhjelpsartikler og medisiner. Koalisjonen av hjelpeorganisasjoner advarer om at midlene til n?dhjelp begynner ? ta slutt.
– Den humanit?re situasjonen som i Elfenbenskysten har n?dd et kritisk punkt. Distribusjonen av n?dhjelp har blitt utsatt p? grunn av kamper i omr?dene rundt hovedstaden Abidjan. Situasjonen for de internt fordrevne i Elfenbenskysten og flyktningene som klarer ? ta seg til Liberia og andre naboland er prek?r. Det er mangel p? mat, vann og husly og de blir utsatt for trusler og vold. Det internasjonale samfunnet m? ?ke sin innsats denne regionen ?yeblikkelig, sier Elizabeth Rasmusson, generalsekret?r i Flyktninghjelpen.
Det er rapportert at konflikten allerede har f?rt til at over 460 sivile er drept i tillegg til dusinvis av voldtekter, mange av dem politisk motivert, samt ulovlige arrestasjoner og kidnappinger utf?rt av Gbagbos sikkerhetsstyrker. Tunge v?pen og eksplosiver er benyttet i tett befolkede omr?der uten at det gj?res forskjell p? sivile og milit?re. If?lge nylige observasjoner i felt utf?rt av medlemmer av koalisjonen av hjelpeorganisasjoner, er sivilbefolkningen i Elfenbenskysten blitt et m?l for v?pnede grupper som st?tter Gbagbo. Mennesker blir sl?tt i hjel eller bed?vet med gass for s? ? bli brent levende. Rapporter indikerer ogs? at v?pnede grupper som st?tter Ouattara har henrettet b?de angiveligs og p?st?tte st?ttespillere av Gbagbo i omr?dene de kontrollerer.
Flyktninghjelpen etterlyser at de som er ansvarlige for brudd p? menneskerettighetene blir ansvarliggjort for sine kriminelle handlinger. 25. mars besluttet imidlertid FNs menneskerettighetsr?d ? opprette en internasjonal, uavhengig kommisjon som skal etterforske de alvorlige beskyldningene om vold mot sivile og brudd p? menneskerettighetene i landet. M?let med etterforskningen er ? s?rge for at menneskerettighetsforbrytere blir gjort ansvarlige for sine handlinger, blir straffet og at det samtidig avskrekker fra ytterligere overgrep.
I januar vedtok FNs sikkerhetsr?d at det skulle innsettes 2000 nye FN-soldater i tillegg til den styrken som allerede er der. De har enn? til gode ? bli mobilisert til oppdraget. Situasjonen forverres betraktelig for sivile i Abidjan og vest i landet. Koalisjonen av hjelpeorganisasjoner etterlyser at FNs sikkerhetsr?d og dets medlemsland m? s?rge for at det fredsbevarende oppdraget i Elfenbenskysten (UNOCI) snarlig blir forsterket og utvidet til ? kunne beskytte sivilbefolkningen mer effektivt.
– Situasjonen i Elfenbenskysten forverres dag for dag. Men det internasjonale samfunnet har fokuset rettet mot det som skjer i Midt?sten og Nord-Afrika, derfor frykter vi at volden i Elfenbenskysten vil l?pe l?psk. FNs sikkerhetsr?d har lovet ? sende 2000 fredsbevarende styrker, men disse er til n? ikkeeksisterende. Det internasjonale samfunnet m? vise at de ser alvoret og vil handle for ? beskytte sivilbefolkningen i Elfenbenskysten. Den manglende evnen til ? handle kan koste tusenvis av mennesker livet?, advarer seniorforsker for Vest-Afrika Corinne Dufka i Human Rights Watch.
Kontaktpersoner
Astrid Sletten, landdirekt?r for Elfenbenskysten/Liberia, mobil: +261 659 21000
Kaja Haldorsen, medier?dgiver, mobil: +47 997 22 000
Koalisjonen ber om at det internasjonale samfunnet til ? ta de n?dvendige skritt for ? sikre sivilbefolkningen:
• ?ke den humanit?re hjelpen gjennom snarlig tilf?re ekstra midler, med et fokus p? ? gi assistanse til s?rbare mennesker i Elfenbenskysten i tillegg til flyktninger i nabolandene.
• Sikre ?kt kapasitet p? bakken for ? sette den fredsbevarende operasjonen, UNOCI i stand til ? utf?re sitt mandat til ? beskytte sivile gjennom snarlig innsette de 2000 ekstra FN-soldatene som FNs sikkerhetsr?d var enige om for tre m?neder siden. Og samtidig planlegge ytterlige forsterkninger av godt trente og godt utstyrte soldater i tillegg til bedre utstyr, som f. eks helikoptre hvis situasjonen blir ytterligere forverret.
• Styrke FN og franske fredsbevarende styrker til ? patruljere i urolige nabolag og bruke makt n?r det er n?dvendig for ? beskytte sivilbefolkningen under overhengende fare, som det er skissert i mandatet.
• Bli enige om beredskapsplaner for andre styrker for ? st?tte UNOCI i ? beskytte sivile hvis det er behov for ytterligere st?tte.
• Etablere en FN ledet granskingskommisjon med henvisning til FNs sikkerhetsr?d for ? etterforske eventuelle brudd p? menneskerettigheter og humanit?re lover i forkant av presidentvalget. Mandatet m? ha tyngde nok til ? kunne ta for seg kriminelle handlinger som er beg?tt av alle parter i konflikten og skape anbefalinger for hvordan de skyldige skal stilles til ansvar, inkludert av den Internasjonale straffedomstol (ICC)
Lenker
http://www.flyktninghjelpen.no
0000

Similar Posts