Kulturpolitikk

Barn i v?pnet konflikt: Overgrepene tar ikke slutt

Antallet grupper som over lang tid har beg?tt grove overgrep mot barn i v?pnet konflikt har doblet seg i 2011. Det viser FNs List of Shame. Overgrepene mot syriske barn aktualiserer en problematikk som lenge har preget andre konfliktomr?der.
Mens syriske grupper trekkes frem som brutale nykommere p? ?rets List of Shame, har The Lords Resistance Army (LRA) fast plass p? listen over vedvarende overgripere. Gruppen er kjent for ? bortf?re barn og trene dem opp til ? bli barnesoldater.
– Det er uakseptabelt at grupper vi vet har beg?tt grove overgrep mot barn i lang tid f?r fortsette praksisen i ?r etter ?r, sier Generalsekret?r i FN-sambandet Kari Solholm.
32 grupper har st?tt p? listen i over fem ?r, og blir derfor betraktet som vedvarende overgripere. Det er dobbelt s? mange som i 2010.
Barn har krav p? beskyttelse
I v?pnede konfliktsituasjoner er barn ekstra s?rbare for fysisk vold, seksuelle overgrep, bortf?ringer og psykiske traumer.
– Barn i konfliktomr?der har krav p? beskyttelse, og disse overgrepene er klare brudd p? internasjonal lov, sier Kari Solholm.
FNs spesialutsending for barn i v?pnet konflikt advarer n? om at barn i ?kende grad blir brukt som spillebrikker i konflikter ? som barnesoldater, selvmordsbombere eller tvangsarbeidere.
Hva er FNs List of Shame?
FNs List of shame ble publisert 11. juni 2012, som en del av den ?rlige statusrapporten til FNs spesialutsending for barn i v?pnede konflikter.
Den gir en oversikt over parter i ulike konflikter som rekrutterer og bruker barn, som dreper, lemlester eller beg?r seksuelle overgrep mot barn, eller som angriper skoler og sykehus.
52 grupper st?r p? listen for 2011. Av disse har 32 st?tt p? listen i over fem ?r. Fire grupper i Sudan, Jemen og Syria er nye p? ?rets liste.
FN-sambandet er informasjonskontoret om FN, og jobber med ? spre informasjon om FN og FN-relaterte sp?rsm?l i Norge.2100

Similar Posts