Politikk

Barn og gravide kvinner beh?ver akutt hjelp

Barn og gravide kvinner beh?ver akutt hjelp
15-11-2013 06:30 Plan Norge 100 000 gravide kvinner mangler tilgang til f?dselshjelp p? Filippinene. Medisinsk utstyr i de rammede omr?dene er ?delagt, og det finnes heller ikke nok jordm?dre, melder Plans medarbeidere i katastrofeomr?dene etter tyfonen.

Omfattende ?deleggelser rammer de mest s?rbare. 100 000 gravide kvinner i de tyfonrammede omr?dene p? Filippinene mangler tilgang til f?dselshjelp, og barn er spesielt utsatt for sult og overgrep. Det melder Plans medarbeidere i katastrofeomr?dene etter tyfonen.
– Det er vanskelig ? ta inn over seg hvor omfattende denne katastrofen er. I de rammende omr?dene har hele befolkningen akutt behov for mat, medisiner og beskyttelse, sier Olle Castell, r?dgiver for barn i katastrofer i Plan Sverige.
Castell er ekspert p? barns behov, helse og m?drehelse. Han har i to dager v?rt i provinsene Capiz og Aclan p? ?ya Panay for ? kartlegge skadeomfanget og behovene i omr?det i samarbeid med EUs katastrofefond.
– Vi er spesielt bekymret for de anslagsvis 100 000 gravide kvinnene i omr?det fordi mangelen p? f?dselshjelp er et akutt problem. Medisinsk utstyr i de rammede omr?dene er ?delagt, og det finnes heller ikke nok jordm?dre, sier Castell.
Prioriterer ? redde liv
De filippinske myndighetene fokuserer n? p? ? hente ut alle d?de. Organisasjoner som Plan bidrar til ? redde liv og hjelpe de overlevende. Plan arbeider i de hardest rammede omr?dene og deler ut rent vann, hygieneartikler og telt til tusener av mennesker.
– Mange av de overlevende har skader som benbrudd og kuttskader. I det varme klimaet, uten tilgang til rent vann og medisiner er risikoen stor for at infeksjoner og diarésykdommer vil begynne ? spre seg, sier Castell.
Barn trenger beskyttelse
– Barn er ekstremt s?rbare i katastrofer. Mange er blitt skadet eller har omkommet. De har mistet foreldre og s?sken. I tillegg risikerer de ? bli utsatt for vold og ulike former for utnyttelse, som barnearbeid og seksuelle overgrep, sier Olaf Thommessen, generalsekret?r i Plan Norge.
Han forteller at Plan n? jobber med ? opprette trygge barneklubber der barn kan komme, leke og beskyttes mot overgrep og vold. Etter hvert vil Plan sikre at de rammende barna kommer seg p? skolen igjen. Skolegang er viktig for ? normalisere barnas hverdag igjen.
– Etter hvert som vi f?r stadig mer detaljert informasjon om katastrofen, m? vi huske at for hvert enkelt individ i statistikken er det en familie som har f?tt livet revet i filler. Det vil ta lang tid f?r innbyggerne p? Filippinene kan vende tilbake til hverdagen, men vi gj?r det vi kan for ? sikre barn mat, vann og beskyttelse, sier Thommessen.
——-
Ved ?nske om intervju med Plan Norges generalsekret?r Olaf Thommessen, eller r?dgiver for barn i katastrofe, Olle Castell, s? kontakt kommunikasjonsr?dgiver Ida Sem Fossvik p? telefon: 93630982. Castell befinner seg n? p? Filippinene.
.

A to już wiesz?  Bj?rn?y slutter i Plan Norge

Plan Norge – for og med barn0000

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy