Politikk

Barnfattigdom i fokus för häfte och konferens

Trots de nordiska ländernas rikedom finns fattiga barn även i v?ra länder. Vi upprörs av att en del barn far illa, växer upp under sämre levnadsförh?llanden än andra barn och därmed f?r sämre livsmöjligheter i framtiden.
Nordens Välfärdscenter har publicerat temahäftet “Fokus p? barnfattigdom”. Tone Fl?tten, chef för Fafo, Institutet för arbetslivs- och välfärdsforskning, och Tapio Salonen, professor i socialt arbete vid Malmö högskola, ger ett faktaunderlag om ekonomisk utsatthet bland barn. Häftet tar ocks? upp exempel p? hur samhället kan arbeta för att förbättra livssituationen för barn som lever i fattigdom. Susanna Alakoski ger sin bild av hur det är att växa upp i en fattig familj.
FN:s Barnkonvention firar snart 25-?rs jubileum. Enligt Barnkonvention har alla barn rätt till en skälig levnadsstandard oavsett föräldrarnas ekonomiska situation. Barn har rätt till lika utbildning och trygghet men ocks? till fritid och lek.
Verkligheten ser ibland annorlunda ut. Det finns barn i Norden som växer upp i fattigdom, f?r sämre hälsa och utbildning, saknar fritidsaktiviteter och lever under mer otrygga förh?llanden. Samhället kan mildra barnfattigdomen genom att garantera en avgiftsfri skola, gratis skolmat och kostnadsfria kultur- och fritidsaktiviteter. Men det behövs ocks? ett strukturellt och l?ngsiktigt arbete mot barnfattigdom.
Barn som lever med ensamst?ende föräldrar är överrepresenterade bland de fattiga, det samma gäller barn med utrikesfödda föräldrar. I detta temahäfte ser vi p? barnfattigdomen i de nordiska länderna och diskuterar fattigdom som absolut eller relativt fenomen. Vi ser p? barnfattigdom utifr?n den nordiska välfärdsmodellen och sl?r fast att insatser mot barnfattigdom kräver en kontinuerlig diskussion av hur politik och ?tgärder kan utformas s? att de i största möjliga grad tar hänsyn till barns situation.
Som ett nästa led i Nordens Välfärdscenters arbete med barnfattigdomsfr?gan arrangerar vi konferensen “Barnfattigdom”. Evenemanget äger rum i Stockholm den 19 mars 2014.
KLICKA HÄR för att ladda ner eller beställa temahäftet “Fokus p? barnfattigdom”
KLICKA HÄR för mer information om konferensen “Barnfattigdom”

Nordens Välfärdscenter, NVC, är en institution under Nordiska ministerr?det, social- och hälsosektorn.
0000

Similar Posts