Politikk

Barns behov m? prioriteres i gjenoppbyggingen

Tyfonen p? Filippinene ?dela infrastruktur som gir barn trygghet, som hjem, skoler, helsestasjoner og barnehager. N? m? barns egne ?nsker og behov prioriteres, hvis ikke s? p?f?res de en ekstra belastning. Det konkluderer en ny rapport basert p? barns egne tilbakemeldinger.
? Barn har ikke tid til ? m?te venner etter tyfonen, eller drive med tull og lek, forteller en ten?ringsgutt fra Leyte.
Han var et av 124 barn i alderen 8-17 ?r fra de tyfonrammende omr?dene som deltok i en unders?kelse i regi av barnerettighetsorganisasjonene Redd Barna, UNICEF, World Vision og Plan.
Her fortalte barna om sine behov og ?nsker for gjenoppbyggingen. Andre barn forteller hjelpeorganisasjonene at de er ?redde for ? g? sultne? og ?redde for at de ikke kommer tilbake til skolen.?
? Mange barn er dypt preget av katastrofen, og de bekymrer seg over familiens situasjon. Om ikke livet deres snart normaliseres vil en hel generasjon slite, sier Olaf Thommessen, generalsekret?r i Plan Norge.
Barna hardt rammet
Nesten seks millioner barn ble rammet av tyfonen Haiyan, som slo inn over ?ystaten 8. november i ?r. Tyfonen f?rte til enorme ?deleggelser. En million hjem er ?delagt, helsetjenester er lagt i grus og rundt 90 prosent av skolene er ?delagt. Til tross for at 41 prosent av de ber?rte er barn, har ikke disse blitt spurt om hva de vil prioritere ved gjenoppbyggingen.
? Barns behov m? sikres under gjenoppbyggingen. Hvis ikke, lykkes vi ikke. V?r unders?kelse viser at barn vil prioritere gjenoppbygging av hjem, skoler og elektrisitet. Det m? organisasjoner og myndighetene p? Filippinene ta hensyn til, sier Thommessen.
Behov for ? bli h?rt
I unders?kelsen gir barna ogs? anbefalinger p? tiltak som kan bedre situasjonen for de hjeml?se, som flere toaletter i evakueringsleirene, flere sanit?rbind i hygienepakkene og utdeling av verkt?y for gjenoppbygging av hjem.
Flere av barna som ble intervjuet forteller at de er redde for at en ny tyfon skal ramme dem, og de er interessert i oppl?ring om hvordan de kan forberede seg p? eventuelle fremtidige katastrofer. De traumatiske opplevelsene har ogs? medf?rt at barn har inntatt nye roller og ansvarsomr?der for ? bidra til gjenoppbyggingen av sine lokalsamfunn. Jentene hjelper til med matlaging og passing av yngre s?sken, mens gutter hjelper foreldrene med reparasjoner og inntektsbringende arbeid.
? Det er viktig ? lytte til barnas behov. Ved ? ivareta deres innspill om helse og ern?ring, trygghet og et skikkelig skoletilbud, s? kan gjenoppbyggingen ogs? v?re en mulighet til ? forandre livene til mange av de fattigste barna p? Filippinene, sier Thommesen.
Basert p? barns tilbakemelding anbefaler Plan og de andre organisasjonene f?lgende:
1. Regjeringen p? Filippinene m? ha konsultasjoner med barn i gjenoppbyggingsfasen.
2. Sivile organisasjoner, internasjonale hjelpeorganisasjoner og myndighetene m? gi barn oppl?ring i katastrofeforebygging.
3. AIle akt?rer i gjenoppbyggingsarbeidet m? vurdere ? inkludere barnas anbefalinger i hjelpearbeidet. 4. En katastroferammet befolkning b?r egne rammer for oppf?lging av barn.
5. Kunnskap om barns perspektiver under katastrofer b?r gjennomg?s p? internasjonalt niv? og benyttes for l?ring.
Om rapporten:
Unders?kelsen ble gjennomf?rt med 124 barn fra 8 til 17 ?r i de tyfonrammede omr?dene i Filippinene. Den er et samarbeid mellom organisasjonene Redd Barna, Plan, UNICEF og World Vision.
Etter jordskjelvet i Haiti i 2010 gjorde Plan og UNICEF en lignende unders?kelse med barn. Resultatene av denne ble inkludert i landets nasjonale gjenoppbyggingsplaner.
Tyfonen Haiyan er den kraftigste stormen som har rammet Filippinene. Tusener av mennesker har mistet livet og det ansl?s at over 14 millioner mennesker er blitt ber?rt av katastrofen. 4,1 millioner mennesker har mistet hjemmene sine.
For mer informasjon, kontakt:
Ellen H?vik, konstituert kommunikasjonssjef i Plan Norge, mobil: 918 61 822, [email protected]

Plan Norge – for og med barn0000

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy