Internasjonalt

Befaring p? Bygd?y Kongsg?rd

Regjeringen har besluttet ? legge frem forslag om anskaffelse av fire F-35 treningsfly for Stortinget. Kostnadsbildet for Norges totalanskaffelse av F-35 kampfly er i liten grad endret.
Anskaffelsen av fire treningsfly er i tr?d med regjeringens tidligere beslutning og i tr?d med den informasjonen som er gitt til Stortinget gjennom ?rets budsjettproposisjon.
Flyene leveres i 2016 og skal benyttes til utdanning og trening av norske kampflygere p? et treningssenter i USA. Hovedleveransen av kampfly er planlagt fra 2018.
– Anskaffelse av de fire flyene er et viktig steg for ? opprettholde en tilfredsstillende operativ kampflykapasitet i overgangsfasen mellom F-16 og F-35, sier forsvarsminister Grete Faremo.
Kostnadsbildet for Norges totalanskaffelse av F-35 kampfly er i liten grad endret, tross restrukturering og forsinkelser i det amerikanske F-35 utviklingsprogrammet. Som en del av beslutningsgrunnlaget for anskaffelse av fire F-35 kampfly for treningsform?l er det ogs? gjennomf?rt en oppdatering av kostnadsbildet for hele anskaffelsen.
Sammenlignet med kostnadsbildet fra 2008, som Stortinget ble orientert om i Kampflyproposisjonen (St.prp. nr. 36 (2008-2009)), viser Forsvarsdepartementets oppdaterte kostnadsanalyse at de totale anskaffelseskostnadene er ?kt med én milliard kroner. Dette er en ?kning p? 2,5 prosent. ?kningen skyldes prim?rt at amerikanske myndigheter har flyttet en andel av sine flyleveranser senere i produksjonsfasen enn opprinnelig planlagt (se egen artikkel).
Faktaboks:
Treningsfly
Hvorfor
– Flyene skal benyttes til utdanning og trening av norske kampflygere i USA.
– Flyene leveres i 2016.
– Hovedleveransen av kampfly er planlagt fra 2018.
– Anskaffelse av de fire flyene legger til rette for ? opprettholde en tilfredsstillende operativ kampflykapasitet i overgangsfasen mellom F-16 og F-35.
Kostnad
Forventet kostnadsramme for fire treningsfly, inkludert logistikkst?tte, drift de f?rste ?rene og usikkerhetsavsetning, er beregnet til 4,8 milliarder kroner.
0000

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy