Partier

Behovet for banktenestene til Posten skal utgreiast

– Regjeringa ?nskjer ? utgreia behovet for banktenester i postnettet n?r etterspurnaden fell og alternative l?ysingar som bank i butikk og elektroniske tenester aukar i utbreiing. Rapporten b?r ?g ta for seg korleis ei heil eller delvis avvikling av bankplikta i praksis kan gjennomf?rast. Utgreiinga skal ?g f? fram dei statlege kostnadene ved ? vidaref?ra bankplikta slik ho er i dag eller ved ? redusera omfanget.
Dette seier samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa i samband med at Samferdselsdepartementet i dag har lyst ut ei utgreiing om omfanget av bankplikta i postnettet.
– Endringar i etterspurnaden etter banktenester har f?rt til at talet p? banktransaksjonar i postkontornettet har g?tt ned med 90 prosent dei siste 15 ?ra. Det dramatiske fallet i etterspurnaden gir grunn til ? vurdera ei heil eller delvis avvikling av bankplikta til Posten Norge AS.
Posten er p?lagd ved lov ? tilby grunnleggjande banktenester i heile landet. I dag vert dette l?yst ved at Posten har inng?tt avtale med DnB NOR, der Posten formidlar finansielle tenester p? vegner av banken. Eit grunnleggjande banktilbod vert gitt ved 1 500 faste ekspedisjonsstader og av 1 700 landpostbod.
Interessentar som vil utarbeida rapporten, m? s?kja innan torsdag 28. oktober 2010 kl. 12.00. Oppdraget vil venteleg verta tildelt i veke 44 og kontrakt signert i veke 46. Utgreiinga skal vera ferdig i slutten av januar 2011.
Kunngjering av rapportutlysing p? Doffin
For meir informasjon ? ta kontakt via pressevakta: 919 14 777 (kvardagar kl. 08-16)0000

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy