Politikk

Bekymret for ISILs fremmarsj i Irak og Syria

Den ekstremistiske oppr?rsgruppen ISIL tok s?ndag kontroll over Sinjar-omr?det med to nye byer i Nord-Irak langs grensa til Syria. 200 000 er p? flukt og mange flyktninger er omringet at ISIL.
? Vi er dypt bekymret over den siste m?nedens utvikling. N? m? Norge og det internasjonale samfunn ta ansvar, sier generalsekret?r i Norsk Folkehjelp, Liv T?rres.
Den islamske staten i Irak og Levanten (ISIL) har siden april gjennomf?rt en offensiv i Syria fra Deir el Zur-provinsen i ?st til Aleppo i vest. I juni innledet ISIL en offensiv i Nord-Irak og har erobret store omr?der, deriblant storbyen Mosul. S?ndag erobret de v?pnede jihadistene byene Zumar og Sinjar som de siste ti?rene har v?rt under kurdisk kontroll. I tillegg tok ISIL kontroll over Mosul-dammen, Iraks st?rste demning.
? Dette gir islamistene mulighet til ? oversv?mme sentrale byer i Irak, sier T?rres. De kontrollerer n? sentral infrastruktur i det sentrale Irak, noe som inneb?rer en alvorlig trussel for befolkningen i hele Irak.
1,4 millioner irakere er til n? internt fordrevet som f?lge av konflikten i Irak, 850 000 bare siden juni i ?r. Det er stor mangel p? b?de vann, mat, medisiner og helsehjelp. Kurdistan-regionen alene huser n? n?rmere 700 000 internt fordrevne i tillegg til flyktninger fra Syria.
? Vi er dypt bekymret for lidelsene som er p?f?rt sivile i Irak og Syria. Utviklingen de siste m?nedene relatert til ISILs ekspansjon og ?kt kontroll i b?de Irak og Syria har ytterligere forverret situasjonen. Vi ford?mmer spesielt ISILs bevisste krigf?ring mot sivilbefolkningen hvor m?let ? drepe s? mange sivile som mulig, sier T?rres.
Norsk Folkehjelps partnere som har kontakter i ISIL-kontrollerte omr?der forteller om krigsforbrytelser og brudd p? menneskerettighetene i Irak. Minoritetsgrupper og kvinner er s?rlig s?rbare. I juni erkl?rte ISIL en ny lov i Mosul, der minoritetsbefolkningen innen 19. juni ble gitt ultimatumet om ? konvertere til radikal sunni islam eller forlate byen. I Sinjar melder partnere n? om summariske henrettelser av jezidier, som nekter ? konvertere til Islam.
Ogs? i Syria har ogs? etniske minoriteter, s?rlig kurderne, blitt ofre for ISILs brutale fremferd. Det rapporteres der ogs? om henrettelser p? bakgrunn av tro og etnisitet.
De kurdisk kontrollerte omr?dene b?de i Irak og Syria er et fristed for et stort antall minoritetsgrupper og internt fordrevne fra andre deler av Irak og Syria hvor regjeringen har sviktet med ? beskytte sine borgere. Kurderne s?ker ? forsvare disse omr?dene hvor minoriteter has s?kt tilflukt, men har begrensede ressurser og ingen st?tte fra sentralregjeringen.
? Vi er skremt av trusselen mot etniske og religi?se minoriteter i Irak og Syria, sier T?rres.
? V?r klare holdning er at Norge b?r forsterke sin st?tte til kurderne ytterligere. Vi skal ha med oss at Kurdistan-regionen i Irak n? er en av f? moderate og stabile politiske krefter i omr?det. De kurdiske omr?dene i Syria har ogs? framst?tt som noen av de f? omr?dene i landet der sekul?re politiske krefter har evnet ? holde kontroll. V?re partnere i omr?det frykter n? en invasjon ogs? i de kurdiske omr?dene b?de i Syria og Irak, sier T?rres, og legger til:
? I tillegg bidrar kurderne allerede med beskyttelse til minoriteter og flyktninger i de kurdiske omr?dene i b?de Syria og Irak, og de trenger ?kt st?tte for ? kunne adressere de voksende humanit?re behovene i omr?det.
? Det er tydelig at det internasjonale samfunnet, inkludert Norge, har neglisjert Iraks rolle med ? sikre regional stabilitet. Mens fokus har v?rt p? Syria og rollene til nabolandene Jordan, Libanon og Tyrkia, har Iraks rolle v?rt undervurdert, sier T?rres, og utdyper:
? Vi etterlyser en tydelig plan som sier noe om hva og p? hvilken m?te Norge og det internasjonale samfunnet vil adressere denne sv?rt alvorlige situasjonen vi ser som f?lge av ISILs ekspansjon i regionen. Denne ekspansjonen kan utvikle seg til en st?rre sikkerhetstrussel globalt enn hva vi tidligere har sett.
? Kombinasjonen av Iraks mislykkede politikk med ? forsone seg med sin Sunni-befolkning og mangelen p? internasjonal oppmerksomhet har gjort Irak til en bakg?rd for ISIL ? som n? utgj?r en alvorlig trussel b?de i Syria og Irak og den demokratiske opposisjonen i disse landene, og dermed for den politiske utviklingen i hele regionen.
? Det er n? viktig ? se utviklingen i Syria og Irak som helhet, hvor stabilisering av Irak vil lette den dramatiske humanit?re situasjonen. At folk flykter til Syria illustrerer alvoret i situasjonen i Irak, og gj?r det enda mer prek?rt ? rette seg etter de siste FN-resolusjonene om humanit?r tilgang til Syria. Norge og det internasjonale samfunn m? ta ansvar n?, avslutter T?rres.
For sp?rsm?l og utdypende kommentarer, kontakt seniorr?dgiver i Norsk Folkehjelp Trude Falch, telefon +47 982 33 186

Norsk Folkehjelp er fagbevegelsens humanit?re solidaritetsorganisasjon. V?r visjon er solidariet i praksis.

Facebook.com/folkehjelp
Twitter.com/norskfolkehjelp

0000

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy