Politikk

Ber om fokus p? barn under FN-m?te om utvikling og funksjonshemming

I dag samles verdens ledere i FN for ? diskutere funksjonshemmede og utvikling. En milliard mennesker i verden har nedsatt funksjonsevne, og de fleste av disse bor i utviklingsland.
– Dette er et historisk m?te. Det er p? h?y tid at de grove rettighetsbruddene funksjonshemmede utsettes for over hele verden blir en del av utviklingsagendaen. Vi vet for eksempel at funksjonshemmede har d?rligere tilgang p? utdanning, helsetjenester og arbeid, og i st?rre grad enn andre utsettes for vold og overgrep, sier Silje Vold, r?dgiver i Plan Norge.
M?tet ? ?the High-Level Meeting of the General Assembly on Disability and Development? – har som m?l ? peke ut veien videre for ? bedre situasjonen for funksjonshemmede over hele verden. Den har et s?rlig fokus p? at dette m? bli en del av agendaen rundt nye utviklingsm?l etter 2015.
Mangel p? utdanning og beskyttelse for funksjonshemmede barn
I forbindelse med h?yniv?m?tet i New York lanserer Plan en ny forskningsrapport om tilgang p? utdanning og beskyttelse for barn med funksjonshemming i Vest-Afrika. Studien viser at barn med funksjonshemming ofte lever i dyp fattigdom, og i stor grad ekskluderes fra utdanning. De utsettes ogs? i st?rre grad for vold og overgrep enn andre barn.
– Dessverre er ikke disse funnene unike for Vest-Afrika. Diskriminering av funksjonshemmede begynner allerede fra de blir f?dt, over hele verden. Dette resulterer i at de blir fanget i fattigdom, ekskluderes fra sine familier og lokalsamfunn og ikke f?r muligheten til ? delta og bli h?rt i saker som ang?r dem, sier Silje Vold.
Norge b?r fokusere p? barn med funksjonshemming
Plan mener Norge, som en internasjonal forkjemper for barns rettigheter, b?r jobbe for at barn med funksjonshemming settes h?yt p? agendaen under dette m?tet.
– Inkludering begynner med barn. Det ? sikre barn med funksjonshemming tilgang p? beskyttelse og utdanning, legger grunnlaget for inkludering av funksjonshemmede i utvikling generelt, avslutter Silje Vold.

Bakgrunnsinformasjon
For mer informasjon om H?yniv?m?tet om Funksjonshemming og Utvikling, se FNs nettsider: http://www.un.org/disabilities/default.asp?id=1590
Studien om barn med funksjonshemming i Vest-Afrika, ?Outside the Circle?, er basert p? et forskningsprosjekt utf?rt av University of Toronto, Canada, i samarbeid med Plan International. Rapporten ligger vedlagt under.
For mer informasjon, kontakt Silje Vold, r?dgiver i barns rettigheter i Plan Norge p? tlf: 90182018 eller mail, [email protected]

Plan Norge – for og med barn0000

Similar Posts