Kulturpolitikk

Ber om svar fra St?re

Norge n?ler med ? ratifisere klageordningen for barns rettigheter. Plan Norge, Redd Barna, UNICEF og en rekke andre organisasjoner ber n? utenriksminister Jonas Gahr St?re svare p? hva regjeringen vil gj?re.
I flere m?neder har regjeringen hatt muligheten til ? signere og ratifisere den nye tilleggsprotokollen til FNs barnekonvensjon. I februar i ?r oppfordret Redd Barna og andre organisasjoner regjeringen til ? gj?re nettopp dette. Organisasjonene fikk aldri noe svar.
– Vi har tidligere h?rt argumenter fra regjeringen om at en klagerett kan innskrenke det politiske handlingsrommet til myndighetene. Men barnekonvensjonen er allerede en del av norsk lov, s? det burde v?re en smal sak for regjeringen ? ratifisere klageordningen, sier generalsekret?r i Redd Barna, Tove R. Wang.
Uklart svar
Da H?yres stortingsrepresentant Ine Eriksen S?reide stilte sp?rsm?l om tilleggsprotokollen fikk hun et noe uklart svar fra St?re den 5. juni. Utenriksministeren sier at det forel?pig ikke er tatt stilling til om Norge skal ratifisere, og at de vil g? n?rmere gjennom hvilke konsekvenser en eventuell ratifikasjon vil ha.
– Det er skuffende at St?re er s? utydelig om hva regjeringens holdning er, og om den videre prosessen. Det er viktig at Norge g?r foran som et godt eksempel i arbeidet for at alle barn skal f? oppfylt sine grunnleggende rettigheter, sier generalsekret?r i Plan Norge, Helen Bj?rn?y.
Organisasjonene etterlyser st?rre ?penhet om prosessen, og ?nsker informasjon om hva det er regjeringen skal utrede, samt n?r regjeringen vil legge fram et forslag for Stortinget.
Barn har rett til ? bli h?rt
Tilleggsprotokollen er ment ? skulle gi barn den samme retten som voksne har til ? klage n?r deres lovfestede rettigheter brytes. Det burde v?re en selvf?lge ? gi barn denne muligheten, mener UNICEF.
-Barnekonvensjonens artikkel 12 gir barn rett til ? si sin mening og bli h?rt. Ved at regjeringen undertegner tilleggsprotokollen f?r alle barn i Norge en stemme. Den stemmen snakker til et ?re som lytter n?r urett mot v?re barn blir beg?tt. P? den m?ten f?r barn bedre rettssikkerhet, sier generalsekret?r i UNICEF Norge, Bernt G. Apeland.
Plan Norge – 75 ?r for og med barn0000

Similar Posts