Kulturpolitikk

Berg-Hansen dr?fter utkast av fisk med sin danske kollega

Fiskeri- og kystminister Lisbeth Berg-Hansen m?ter 26. januar sin danske kollega, f?devareminister Mette Gjerskov i K?benhavn. Tema for m?tet er blant annet arbeidet med reformen av EUs fiskeripolitikk og oppf?lgingen av felleserkl?ringen om ? forby utkast i Skagerrak som ble undertegnet i november i fjor.
Danmark har formannskapet i EU v?ren 2012. EUs felles fiskeripolitikk er viktig for Norge fordi vi i felleskap med EU forvalter fiskebestander i Nordsj?en. -Forslaget fra EU-kommisjonen er oppl?ftende og jeg st?tter spesielt forslaget om ? innf?re et forbud mot utkast av fisk, en sak som i mange ?r har v?rt den st?rste forskjellen mellom Norge og EU n?r det gjelder ressursforvaltning. Derfor var ogs? erkl?ringen fra Sverige, Danmark og Norge s? viktig. Vi vil n? arbeide videre for ? implementere avtalen, sier Lisbeth Berg-Hansen.
I mange ?r har den st?rste utfordringen i forvaltningssamarbeidet mellom Norge og EU v?rt at partene til dels forvalter Nordsj?bestandene p? ulik m?te. Norge har i sine fiskerireguleringer utkastforbud, og har innf?rt reguleringer for ? unng? u?nsket bifangst. EUs fiskere er derimot p?lagt ? kaste ut fisk som de ikke har kvote p? eller som er for liten.
EU har n? lagt frem et forslag til reform av sin felles fiskeripolitikk som klart peker i riktig retning og forbud mot utkast av fisk er ett av forslagene. Arbeidet for ? redusere utkast vil derfor prege samarbeidet ogs? fremover. Reformforslagene vil n? bli gjenstand for den interne beslutningsprosessen i EU, blant annet m? R?det og Europaparlamentet v?re enige f?r det kan endelig vedtas.0000

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy