Kulturpolitikk

Bergen ut i verden med Holm?s

Nysl?tt utviklingsminister Heikki Holm?s (SV) bes?ker hjembyen Bergen for f?rste gang som utviklingsminister. Bergens befolkning f?r utfordre Holm?s p? om FN er en utviklingspolitisk dynamo eller en dinosaur og andre internasjonale sp?rsm?l. FN-sambandet er vert for utfordringen av Heikki Holm?s p? Egget i Bergen mandag 14. mai kl 18 – 19.15.
Holm?s har tett reiseprogram og har ikke v?rt p? offisielle bes?k til Bergen etter at han ble utnevnt til utviklingsminister. Mandag m?ter han sammen med FN-sambandet folk for ? f? innspill til politikken han skal f?re.
FN har v?rt en viktig akt?r i utvikling, b?de som arena og operasjonell akt?r. FN har v?rt viktig for verden og for Norge. Men verden er i endring. Hvordan p?virker dette FNs rolle i utvikling? Hva er FNs fortrinn? Er det oppgaver andre er bedre rustet til ? utf?re enn FN?
Utenriksdepartementet holder p? med ? utvikle ny FN-politikk for Norge og m?tet i Bergen danner grunnlag for Stortingsmeldingen Holm?s og Regjeringen vil legge fram til h?sten.
FN-sambandet er informasjonskontoret om FN – som jobber med ? spre informasjon om FN og FN-relaterte sp?rsm?l i Norge.0000

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy